Asiakaskokemuksia

Asiakkaamme kertovat

Taloyhtiön talous pelastui – kiitos valveilla olleen isännöinnin ja hallituksen.

“Isännöintiä ajatellen kaikista tärkein kriteeri on luottamus siihen henkilöön, jolle isännöitsijän palkka maksetaan. Meidän pitää voida luottaa siihen, että hän tekee sen työn, minkä pitääkin. ”

Hallituksen puheenjohtaja Topi Ruotsalainen

“Tärkein asia yhteistyössä on aktiivinen yhteydenpito ja asioiden pohtiminen yhdessä”

Hallituksen puheenjohtaja Timo Juurikko

“Yhtiöllä on tietysti erilaisia palvelusopimuksia. Isännöintisopimus Rettan kanssa on ollut jo voimassa kohta kaksikymmentä vuotta”

Hallituksen puheenjohtaja Riitta Vuorinen

“Isännöitsijä on erittäin tärkeässä roolissa siinä, että kiinteistöomaisuuden arvo säilyy ja asuminen on viihtyisää.”

Hallituksen puheenjohtaja Harri Salminen

“Tunnemme toistemme toimintatavat ja luotamme isännöitsijään.”

Hallituksen puheenjohtaja Jouni Jokiniemi

”Huolellisesti suunniteltu ja tehty julkisivuremontti yllätti taloyhtiön iloisesti monella tavoin.”

Isännöitsijä Mika-Rainer Gustavson

“Rettan kautta löysimme kombinaation, jossa saimme hyvän isännöitsijän, jolla on pitkä kokemus suurten yhtiöiden hoitamisesta”

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Heliö

“Olemme tyytyväisiä, että taloyhtiön seinäremontti toteutettiin isännöitsijän suosituksesta ajoissa.”

Hallituksen puheenjohtaja

“Julkisivuremontilla talolle saatiin ilme, joka istuttaa sen kauniisti alueen muuhun rakennuskantaan”

Isännöitsijä Lauri Kolehmainen

“Hankkeen onnistumisen kannalta olennaista oli taloyhtiöiden hyvä yhteistyö sekä luotettava ja ammattitaitoinen projektin johto, suunnittelu, toteutus ja valvonta.”

Hallituksen puheenjohtaja Pauli Kleemola

“Hallitus voi luottaa, että kaikki yhtiön asiat hoidetaan asianmukaisesti ja meidät pidetään niistä ajan tasalla.”

Hallituksen puheenjohtaja Jorma Kuoppala

“Kokonaisuutena edennyt jouhevasti ja sujuvasti ja olemme tyytyväisiä sekä isännöitsijän että urakoitsijan työhön.”

Hallituksen puheenjohtaja Marjut Hilska

“Suuri isännöintitoimisto on ollut jo mukana useiden taloyhtiöiden remonteissa, joten se kykenee hyödyntämään meille niistä saatuja kokemuksia.”

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Pajakkala

“Sekä isännöitsijän että hallituksen pitää aktiivisesti käyttää Majakka-palvelua, jotta kaikki pääsevät hyötymään sen eduista.”

Isännöitsijä Reino Sukupolvi

“Isännöitsijänä pidän huolen siitä, että taloyhtiöiden lukuisat lainsäädännölliset velvoitteet on hoidettu asianmukaisesti.”

Isännöitsijä Raimo Kiukas

“Palaute viestintäkonseptista on ollut positiivista. Työmaa on voinut keskittyä toteutukseen, hallituksella on ollut päällekatsojan ja päättäjän rooli.”

Hallituksen varapuheenjohtaja Pentti Kaivonen

“Esteettömyyttä pidettiin tärkeänä, kun asiakas päätti hankkia uudet hissit vanhojen modernisoinnin sijaan.”

Isännöitsijä Harri Puolakanaho

“Hallituksen ja asukkaiden toiveisiin reagoiva ammattitaitoinen isännöitsijä ja hyvä kumppaniverkosto ovat taanneet asioiden sujuvan hoitumisen.”

Hallituksen puheenjohtaja Jyrki Jokitulppo

“Pelastussuunnitelman päivittäminen johti konkreettisiin toimenpiteisiin taloyhtiön turvallisuusasioiden parantamiseksi”

Isännöitsijä Matti Halonen