Vuokralainen, ilmoita näistä asioista aina vuokranantajalle

Vuokralainen ei välttämättä aina huomaa kertoa ajoissa vuokranantajalle puuttuvista avaimista, rikkoutuneista laatikon vetimistä tai pidempään vuotaneista hanoista.

On tiettyjä asioita, joista vuokralaisten tulisi aina ilmoittaa vuokranantajalle. Pienten vikojen ja niiden aiheuttamien korjausten selvittelyyn voi jälkikäteen kulua paljon aikaa ja niistä voi koitua asunnon omistajalle suuriakin kustannuksia.

Pienet vuodot jäävät usein ilmoittamatta

Kaikista asunnossa ilmenevistä mahdollisista vioista, kunnossa havaituista muutoksista ja korjaustarpeista tulee välittömästi ilmoittaa vuokranantajalle tai sen edustajalle. Myös pelkistä kosteus- tai vesivahinkoepäilyistä tulee ilmoittaa heti eteenpäin. Pienet vuodot ja niiden aiheuttamat vesivahingot saattavat toisinaan jäädä vuokralaiselta ilmoittamatta ja paljastua myöhemmin suuremmiksi vahingoiksi.

Huoltoyhtiölle tulee ilmoittaa, mikäli esimerkiksi vesi juoksee vessanpöntössä koko ajan tai hana vuotaa. Vaikka asia tuntuu pieneltä, kasvattaa se vedenkulutusta.

Avaimista on syytä pitää hyvää huolta

Avaimien katoamisesta on aina ilmoitettava vuokranantajalle. Avaimista kannattaa pitää erityisen hyvää huolta, sillä mikäli ne katoavat, voivat seuraukset olla hintavat. Asunnon lukko joudutaan avainten kadotessa sarjoittamaan uudelleen talossa asuvien turvallisuuden takaamiseksi. Sarjoituksen kustannuksista vastaa asunnon vuokrannut henkilö.

Vaikka asunnon turvalukko olisi vuokralaisen asennuttama, tulee se pois muutettaessa jättää paikoilleen ja kaikki sen avaimet luovuttaa vuokranantajalle. Mikäli turvalukon avaimia ei luovuteta muutossa, joudutaan lukko turvallisuussyistä poistamaan ja ovi korjaamaan. Lukon poistamisesta aiheutuneista kustannuksista vastaa turvalukon asennuttanut vuokralainen.

Palovaroitin on aina asukkaan vastuulla

Joskus vuokranantajalle ilmoitetaan asioista, jotka vuokralaisen tulisi hoitaa itse. Tällaisia ovat esimerkiksi vessan loisteputkien vaihtaminen ja palovaroittimien tarkistaminen. Asunnon kuluvien osien uusiminen, valaisimien lamput, loisteputket, uunin ja liesikuvun lamput sekä vanhemmissa kiinteistöissä vaihdettavat sulakkeet ovat vuokralaisen vastuulla.

Lisäksi asukkaiden vastuulla ovat omat ja itse asennetut laitteet. Myös paristokäyttöisen palovaroittimen asentaminen on aina asukkaan vastuulla ja sen toimivuus tulee tarkastaa riittävän usein.

Omat remontit tulee hyväksyttää aina vuokranantajalla

Kaikista huoneistoon tehtävistä muutoksista tulee sopia vuokranantajan edustajan kanssa jo ennen tarvikkeiden hankintaa ja asentamista. Vuokrasopimuksen liitteessä onkin mahdollisesti kerrottu siitä, mitä asioita asukkaan on huomioitava sisustamista suunnitellessaan.

Joissakin asunnoissa on rajoitteita asunnon seiniin kiinnitettävissä asioissa: esimerkiksi seinään kiinnitettävät taulutelevisiot tai järeitä kiinnityksiä vaativat hyllyt voivat olla kielletty. Lisäantennien asentaminen parvekkeelle tai ikkunan ulkopuolelle, ovikellon muuttaminen, kilpien ja ilmoitusten kiinnittäminen oviin ja liesituulettimen liittäminen ilmanvaihtokanavaan ovat puolestaan aina kielletty.

Seinien, kattojen, ovien ja kaapistojen maalauksesta ja tapetoinnista on aina neuvoteltava etukäteen vuokranantajan edustajan kanssa. Kylpyhuoneessa vesieristeen läpi tehtävät kiinnitykset on suunniteltava asunnon omistajan kanssa, joten niitä ei saa tehdä itse. Lisäksi vuokralaisen on aina kysyttävä lupa esimerkiksi säleverhojen, lisäverhotankojen, varmuusketjun, ovisilmän, lisä- ja turvalukkojen asentamiseen sekä lisäavaimien teettämiseen.

Mikäli erikseen ei ole muuta sovittu, lisävarusteita ei pois muutettaessa saa ottaa mukaan, vaan ne tulee jättää paikoilleen. Vuokranantaja ei ole poismuuton yhteydessä velvollinen suorittamaan niistä korvausta vuokralaiselle.

Muutot ja alivuokralaiset

Vuokralainen vastaa aina asunnosta, sen käytöstä ja asumisrauhasta niin oman asumisensa kuin vieraidensa sekä kanssa-asujiensa puolesta. Asunnon asukkaiden määrän muuttuessa vuokralaisen on ilmoitettava muutoksista vuokranantajalle ja huoltoyhtiölle. Sukunimen muutokset vaikuttavat asukasluetteloon ja huoltoyhtiön ovenavauspalveluihin, joten niistä on hyvä tiedottaa vuokranantajan edustajaa ja huoltoa, että esimerkiksi pääsee sisälle avaimien unohtuessa kotiin.

Asunnon alivuokrauksesta tulee aina ilmoittaa vuokranantajalle. Vuokranantajalle tulee toimittaa myös kopio alivuokraussopimuksesta, vaikka tässäkin tapauksessa päävuokralainen on vastuussa vuokraamastaan asunnosta, vuokranmaksusta ja asunnon asukkaiden mahdollisesta aiheuttamasta häiriöstä kiinteistössä.