As. Oy Urheilukatu 9–13, Rauma

Raumalla sijaitsevassa vuonna 1949 rakennetussa As. Oy Urheilukatu 9–13:ssa on yhteensä 59 asuntoa ja 4 liikehuoneistoa.

Lähtötilanne:

Kohta 70 vuotta vanha taloyhtiö on käynyt läpi jo useita remontteja. Taloyhtiön ylläpidosta haluttiin tehdä suunnitelmallisempaa ja tavoitteellisempaa. 

Ratkaisu:

Isännöitsijä laati As. Oy Urheilukatu 9–13:lle taloyhtiöstrategian. Strategiatyön pohjaksi isännöitsijä teki yksityiskohtaisen raportin taloyhtiön nykytilanteesta: vahvuuksista, heikkouksista, tavoitteista ja tarvittavista toimenpiteistä. Hallituksen jäsenet osallistuivat AIT-koulutuksen oppimistehtävänä tehtyyn strategian laadintaan kyselyn muodossa, jonka avulla löydettiin taloyhtiön yhteinen näkemys kiinteistön ja asuinympäristön parannuskohteista. Tämän jälkeen laadittiin pitkäjänteinen suunnitelma taloyhtiön kehittämiseksi ja määriteltiin yhdessä hallituksen ja osakkaiden kanssa taloyhtiön strategiset tavoitteet. 

Tulokset:

Valmis strategia esiteltiin yhtiökokouksessa. Taloyhtiöllä on selkeä näkemys taloyhtiön kehittämisestä ja kunnosta ja tulevaisuuden korjaustarpeista. Laadittu strategia on hallituksen ja isännöitsijän työkalu, joka helpottaa asunto-osakeyhtiön johtamista.

“Hallituksen ja asukkaiden toiveisiin reagoiva ammattitaitoinen isännöitsijä ja hyvä kumppaniverkosto ovat taanneet asioiden sujuvan hoitumisen.”

Hallituksen puheenjohtaja Jyrki Jokitulppo