Isännöitsijän ja hallituksen yhteistyö vauhditti suojellun hirsitalon remonttia

Asunto-osuuskunta Museokatu 7–13 on Kotkan vanhimpia rakennuksia ja suojeltu asemakaavalla. Viime vuosikymmenen lopulla huomattiin, että asunto-osuuskuntaan kuuluvat rakennukset alkoivat olla julkisivupaneelien, ikkunoiden ja ovien osalta elinkaarensa päässä. Myös asukaskyselyt kertoivat remonttitoiveista.

”Kun minusta tuli talon isännöitsijä kesällä 2020, taustalla oli jo useita selvityksiä. Oli kyselty osuuskunnan jäsenten tahtotilaa sekä laadittu kartoituksia Rakennusvalvonnan ja Museoviraston suuntaan”, isännöitsijä Tommi Yrjölä kertoo.

Yrjölän ja taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Jan Lorkowskin johdolla remonttiin laitettiin uutta vauhtia. Rakennuslupa saatiin huhtikuussa 2021, julkisivu-urakka käynnistyi saman vuoden toukokuussa ja ikkunoiden ja ovien uusiminen elokuussa.

Remontissa huomioitiin talon historia

Koska rakennukset oli suojeltu asemakaavassa, museovirasto oli mukana sääntelemässä remontteja. Virastolta tuli linjauksia esimerkiksi uuden julkisivun, ovien ja ikkunoiden ulkoasuihin. Lisäksi viraston edustaja osallistui remontin katselmuksiin paikan päällä.

”Remontissa tavoiteltiin rakennusten alkuperäistä ulkoasua. Museovirasto esimerkiksi edellytti julkisivuun tiettyä sävyä ja puuikkunoita. Värisävyjä käytiin koemaalaamassa paikan päällä seiniin.”

Lisähaastetta urakkaan toivat matkan varrella löytyneet yllätykset, joita historiallisen talon rakenteissa riitti. Julkisivukorjauksen yhteydessä havaittiin hirsissä lahovaurioita, ja yhden rakennuksen koko pääty jouduttiin osittain uusimaan. Lisäksi hirren päällä olleen vanhan paneloinnin ilmanvaihto oli ollut puutteellinen. Remontissa lisättiin rakenteisiin tarvittavat ilmaraot ja asennettiin lisäksi tuulensuojalevyt hirren ja paneloinnin väliin. Uuden paneelin laiton yhteydessä seiniä jouduttiin myös suoristamaan.

Talon historia toi ikkunaremonttiin omat vaatimuksensa. Kiinteistön kaikki kahdeksan rakennusta olivat jonkin verran erilaisia, joten ikkunoiden mitat vaihtelivat. Alakertojen pääikkunat voitiin lopulta teettää samalla mallilla, mutta yläkertojen ikkunat vaativat mittatilaustyötä. Ikkunoissa piti huomioida sekin, että osa tuli kylmiin, osa lämmitettyihin vinttikerroksiin.

Oikeat ratkaisut löytyivät yhteistyössä ja kokeillen

Kiitos hyvän yhteistyön, hanke eteni lähes aikataulussa. Julkisivu-urakka otettiin vastaan lokakuussa 2022, ikkuna- ja oviurakka vuoden 2023 kesäkuussa. Yrjölä pitää hankkeen yhtenä onnistumisena toimivaa työmaaorganisaatiota. Työmaakokoukset olivat tärkeitä, sillä vanhoihin rakennuksiin sopivia ratkaisuja jouduttiin usein etsimään paikan päällä testaillen.

Joskus suojeltujen talojen remontteihin saadaan avustuksia, mutta tällä kertaa niin ei käynyt. Paikallisen Ely-keskuksen avustus rakennusperinnön hoitoon jäi saamatta, koska samana vuonna oli isompia hankkeita kilpailemassa rahoista. Energia-avustusta taas ei voitu hakea samaan aikaan perinneavustuksen kanssa.

Historiallisen kiinteistön korjauksissa oli myös vaikea sekä suosia perinnerakentamista että tavoitella maksimaalista energiatehokkuutta. Toki julkisivun, ikkunoiden ja ovien uusiminen paransi energiatehokkuutta. Saamatta jääneistä avustuksista huolimatta remontin lopputulos on ilahduttanut.

”Tavoitteena oli talon elinkaaren jatkaminen ja asumisviihtyvyyden parantaminen. Onnistuimme, ja asukkaat ovat tyytyväisiä lopputulokseen. Remontoidut talot myös näyttävät hyviltä.”, sanoo Yrjölä.

Teksti: OmaRetta-asiakaslehden toimitus
Kuvat: Juho Kuva

Taloyhtiön tiedot

taloyhtiö: Asunto-osuuskunta Museokatu 7–13
valmistumisvuosi: 1922
rakennuksia: 8
huoneistoja: 32
isännöitsijä: Tommi Yrjölä, Retta Isännöinti
hallituksen puheenjohtaja: Jan Lorkowski