As. Oy Hiiripiste, Vantaa

As. Oy Hiiripiste sijaitsee Vantaalla ja sen kiinteistössä on 30 asuntoa. Taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja on Pauli Kleemola ja isännöitsijänä Kari Sihvonen Retta Isännöinnistä. As Oy Hiiripisteen vieressä sijaitsevat samantyyliset taloyhtiöt As Oy Hiirilampi ja As Oy Hiiriharju.

Lähtötilanne:

Hiiripisteen taloyhtiössä oli aika toteuttaa linjasaneeraus. Viereisillä taloyhtiöillä oli samanlaiset suunnitelmat ja koska kaikki kolme kiinteistöä ovat samanikäisiä ja samanlaisia rakenteiltaan, harkittiin yhteistyötä remonttien toteutukseen. Yhteistyönä tehdyt remontit ovat kustannustehokkaampia ja saattavat maksaa jopa 10 prosenttia vähemmän kuin yksittäin toteutetut. Säästöjä saadaan esimerkiksi yhteistilauksista, suunnittelukustannuksista ja työmaiden sarjatuotannosta.

Ratkaisu:

Kaikki kolme taloyhtiötä päättivät suunnitella ja toteuttaa rakennusten 210 asunnon linjasaneeraukset yhteistyössä ryhmäkorjaushankkeena. Putkiremonttiin sisällytettiin vesi- ja viemäriverkoston ja kosteiden tilojen peruskorjausta sekä sähkö-, tiedonsiirto-, ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmien korjausta, huoltoa tai uusimista kunkin taloyhtiön yhtiökokousten päätösten mukaisesti.

Isännöitsijä Sihvosen tehtävä oli saattaa hanke- ja toteutussuunnittelu ammattitaitoisesti alkuun ja valvoa yhdessä Kleemolan, rakennuttajapäällikkö Tuomas Venermon (Insinööritoimisto Raksystems Oy) ja hanketoimikunnan kanssa, että suunnittelu ja toteutus sujuivat sovitun mukaisesti. Hiiripisteen taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Pauli Kleemola oli myös ryhmäkorjaushankeen hanketoimikunnan puheenjohtaja suunnittelu- ja toteutusvaiheessa, mikä oli hankkeessa merkittävä lisäarvo.

Tulokset:

Putkiremonttihanke oli kolmen taloyhtiön yhteistyösopimuksen alainen eli käytännössä työt tehtiin kaikissa kolmessa taloyhtiössä sekä peräkkäin että yhtä aikaa työvaiheista riippuen vuosina 2014–2016. Työt etenivät aikataulussa ja Hiiripisteen taloyhtiön viemäreiden sukitustyöt toteutettiin vuonna 2014 ja varsinainen linjasaneeraus toteutettiin vuonna 2015.

Näin ison hankkeen läpivieminen vaati kaikilta kolmelta taloyhtiöltä saumatonta yhteistyötä ja täydellistä sitoutumista. Hyvin suunniteltu, valvottu ja toteutettu hanke takasi parhaimman lopputuloksen, johon Hiiripisteen taloyhtiö on tyytyväinen. Ryhmäkorjaus on nykyaikainen tapa toimia ja tulee yleistymään tulevaisuudessa.

“Hankkeen onnistumisen kannalta olennaista oli taloyhtiöiden hyvä yhteistyö sekä luotettava ja ammattitaitoinen projektin johto, suunnittelu, toteutus ja valvonta.”

Hallituksen puheenjohtaja Pauli Kleemola