Sivuston käyttöehdot

Retta Group Oy*

Rettan tytäryhtiöitä ovat Huoneistokeskus, Retta Isännöinti sekä Retta Management. Lisätietoja Retta Group Oy:sta saat osoitteesta www.retta.fi

Sivuston käyttöehdot

Rettan ja sen tytäryhtiöiden www-sivujen sisältö esitetään sellaisenaan. Retta Group Oy ei vastaa sivujen sisällöstä, oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai luotettavuudesta eikä tietojen käytön välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista. Retta varaa oikeuden ilman erillistä ilmoitusta koska tahansa muuttaa sivuja, estää pääsyn niille sekä keskeyttää www-palvelun.

Jotkut Rettan tai sen tytäryhtiöiden www-palvelun osat edellyttävät henkilötietojen kirjaamista. Henkilötietoja kerätään ainoastaan käyttäjien tieten ja vapaaehtoisesti. Rekisteröintiä edellyttävissä palveluissa kerätyt käyttäjätiedot ovat osa Retta Group Oy:n asiakasrekisteriä, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon, asiakas- ja suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin. Retta Group Oy ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa tai Retta Oy:n ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden palvelun näin vaatiessa sellaisiin tarkoituksiin, jotka eivät ole ristiriidassa edellä mainittujen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kanssa tai perintään liittyvissä asioissa. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

Käyttäjä on vastuussa mahdollisen käyttäjäkohtaisen käyttäjätunnuksen salassapidosta sekä sillä tapahtuneesta käytöstä.

Käyttäjä on korvausvelvollinen Retta Group Oy:lle ja suoraan muille tahoille mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- ja sopimuksenvastaisista toimistaan.

Rettan tai sen tytäryhtiöiden www-sivuilla on mahdollisesti linkkejä ulkopuolisten tahojen ylläpitämille www-sivuille. Retta Group Oy tytäryhtiöineen ei vastaa näiden sivujen sisällöstä eikä ko. sivuilla kerättyjen henkilötietojen rekisteröinnin lainmukaisuudesta.

Rettan tai sen tytäryhtiöiden sivustojen sisältämien tietojen kopiointi kokonaisuudessaan tai olennaisilta osiltaan on kielletty tekijänoikeuslain säännösten perusteella lukuunottamatta muutamia yksityiseen käyttöön tulevia kopioita tai tilapäisiä kopioita, jotka ovat välttämättömiä sivujen sisällön tavanomaista käyttöä varten omalla tietokoneella.

Retta Group Oy:n www-sivujen tai tietojen käyttäminen muihin kuin yksityisiin tarkoituksiin on kielletty ilman Retta Group Oy:n antamaa lupaa.

Riita-asiat

Kuluttaja voi kääntyä elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisissä riita-asioissa Kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) puoleen.

*Realia Group uudistaa brändinsä. 31.05.2022 eteenpäin Realia Group Oy on Retta Group Oy.