Tavoitteena yhdenvertainen ja turvallinen työpaikka

henkilöt katselevat tietokoneen ruutua ja keskustelevat

Rettan monimuotoisuuslupauksessa todetaan, että Retta on yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta arvostava työyhteisö, jossa kohtelemme toisiamme ja asiakkaitamme arvostavasti. Uskomme, että kun töissä voi olla oma itsensä, pääsee paremmin hyödyntämään koko potentiaaliaan.

Noudatamme kaikessa päätöksenteossa ja toiminnassamme syrjimättömyyden periaatetta ja pyrimme tukemaan erilaisten taustojen ja näkökulmien tuomaa rikkautta organisaatiossamme. Myös rekrytoinnissa huomioimme monimuotoisuuden ja kannustamme kaikenlaisia henkilöitä hakemaan meille töihin. Toivotamme Rettalle tervetulleiksi kaikki sukupuoli-identiteetit, eri-ikäiset sekä kulttuuri- ja vähemmistöryhmät.

Nollatoleranssi häirinnälle ja epäasialliselle käytökselle

Meillä on tärkeää, että Retta on kaikin puolin turvallinen työpaikka. Panostamme työturvallisuuteen yhdessä työsuojeluvaltuutettujemme kanssa. Meille on myös perustettu uusi työympäristöpalveluihin keskittyvä tiimi, jossa kehitetään jatkuvasti työympäristöjemme fyysistä, sosiaalista ja digitaalista turvallisuutta, vastuullisuutta ja toimivuutta. Työyhteisön vastuullisuus, terveellisyys ja turvallisuus on kaikkien vastuulla, ja kehitystyötä toteutetaankin tiiviissä yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa koko organisaation kesken.

Meillä on nollatoleranssi kaikenlaista häirintää ja epäasiallista käyttäytymistä kohtaan. Olemme laatineet Reilu peli -ohjeistuksen, jossa kerrotaan turvallisen työpaikan periaatteet ja käytännöt sekä opastetaan, kuinka kannattaa toimia, jos epäasiallista käyttäytymistä ilmenee. Rettalla kaikkeen epäasialliseen käyttäytymiseen puututaan välittömästi ja sovitaan toimenpiteet epäasiallisen toiminnan lopettamiseksi. Rettan HR-tiimi tukee ja auttaa näissä tilanteissa, ja kannustamme ilmoittamaan kaikesta epäasiallisesta käyttäytymisestä matalalla kynnyksellä. Myös anonyymi ilmoituskanava on tarvittaessa rettalaisten käytössä.

Yhdenvertaisuuden toteutumista seurataan tiiviisti

Olemme sitoutuneet edistämään yhdenvertaisuutta ja turvallisuutta työyhteisössämme. Vastuullisuus on paitsi strategiamme kattoteema, myös yksi arvoistamme. Yksi strategisista päämääristämme on yhdenvertaisuuden varmistaminen, ja mittaamme yhdenvertaisuuden toteutumista henkilöstöltä kerätyn palautteen perusteella.

Tavoitteenamme on nolla häirintä- tai kiusaamistapausta. Viime vuonna emme vielä aivan yltäneet nollatasolle tapausten suhteen 1 400 henkilön työyhteisössämme, mutta onneksi valtaosa raportoiduista tapauksista oli saatu selvitettyä ja ratkaistua. Jatkammekin hellittämättä työtämme yhdenvertaisen ja turvallisen työpaikan eteen.

Teksti: Katariina Lindholm, Rettan henkilöstöjohtaja

Lisää samasta aiheesta