Kokonaisvaltaiset ja luotettavat talouspalvelut taloyhtiöille

Rettan auktorisoidut talouspalvelut kattavat kaikki taloyhtiösi tarvitsemat taloushallinnan asiat kirjanpidosta lainanhallintaan. Rettan talousasiantuntijat myös neuvovat ja opastavat taloyhtiösi talousasioiden hoidossa.

Rettan talouspalveluiden kirjanpitäjät huolehtivat siitä, että isännöitsijällä on aina saatavilla kaikki tarvittava ja ajankohtainen tieto, jonka hän tarvitsee taloyhtiösi asioiden hoitamiseen. Talouspalvelut ovat kiinteä osa Rettan isännöintipalveluita, eikä niistä peritä taloyhtiöltäsi erillistä maksua. 

Yksilöllistä ja kokonaisvaltaista taloudenhallintaa taloyhtiösi parhaaksi

Taloyhtiöiden taloudenhallinta koostuu taloudenpidosta, talousarvioista ja budjettiseurannasta Rettan talouspalveluiden palvelukokonaisuus taloyhtiöille sisältää:

  • taloyhtiön jatkuvasti ajan tasalla olevan kirjanpidon
  • ostolaskujen käsittelyn ja maksatukset oikea-aikaisesti 
  • tilinpäätösten laatimisen ja veroilmoitukset
  • talouden tilintarkastusmateriaalin keräämisen
  • talousarvion seurannan
  • lainaosuuslaskelmien laatimisen
  • vastikkeiden ja käyttökorvausten laskutuksen
  • maksuvalvonta- ja reskontratyöt
  • palkan- ja palkkiolaskennan sekä maksatuksen
  • viranomaisraportoinnin

Huomioimme taloudenhallinnassa aina taloyhtiösi yksilölliset tarpeet ja varmistamme, että taloyhtiösi taloudenhallinta vastaa kaikilta osin viranomaismääräyksiä.

Kiinteistöjen taloudenhallinta vaatii kiinteistöalan erityisosaamista

Kiinteistöjen taloudenhallinta vaatii erityisosaamista, jota vaalimme kiinteistöalan kirjanpitoon erikoistuneissa talouspalvelukeskuksissamme. Taloyhtiöiden taloudenhallinta poikkeaa huomattavasti esimerkiksi yritysten kirjanpitopalveluista, sillä taloyhtiöt eivät tavoittele toiminnallaan voittoa. 

Taloyhtiösi osakkailta peritään vain sen verran rahaa kuin tarvitaan asumisen ja elämisen kulujen kattamiseen. Osaava kiinteistöalan kirjanpitäjä huolehtii siitä, että taloyhtiösi osakkaiden omiin koteihinsa sijoittamat varat tulevat käytetyksi oikein, talousaineisto on jokaiselle osakkaalle selkeää ja sen avulla on helppo tehdä päätöksiä. 

Maksukehotusten jatkuva seuranta ja ajantasainen perintä ovat olennainen osa taloyhtiöiden taloudenhallintaa. Hoidamme erityisellä ammattitaidolla myös taloyhtiösi lainanhallinnan sekä hankkeiden rahoitukseen liittyvän laskennan.

Tunnemme myös kiinteistöalan arvonlisäverotuksen kiemurat, ja selvitämme tarvittaessa vanhojakin arvonlisäveroasioita taloyhtiösi parhaaksi. 

Kiinteistöalan parhaat talousasiantuntijat ja järjestelmät palvelevat taloyhtiötäsi

Kaikissa Rettan viidessä talouspalvelukeskuksessa on käytössä samat, modernit ja tarkoituksenmukaiset järjestelmät, toimintamallit ja prosessit, joita kehitetään ja päivitetään jatkuvasti. Rettan talouspalvelut saivat Taloushallintoliiton auktorisoinnin elokuussa 2023.

Sähköiset järjestelmät nopeuttavat taloyhtiösi asioiden käsittelyä. Järjestelmärobotit ja -automatiikka varmistavat, että taloyhtiösi tietojen käsittely on tasalaatuista ja tapahtuu aikataulutetusti.  Automatiikan ansiosta kirjanpitäjillemme jää myös enemmän aikaa aitoihin keskusteluihin ja kohtaamisiin taloyhtiösi isännöitsijän kanssa. 

Kaikki taloyhtiösi talouteen ja kirjanpitoon liittyvät dokumentit ovat jatkuvasti taloyhtiösi hallituksen saatavilla OmaRetta-palvelussa. Läpinäkyvä ja reaaliaikainen taloudenhallinta on taloyhtiöllesi suuri etu. OmaRetta-palvelu on Rettan asiakkaille maksuton.

Taloyhtiösi taloudenhallinta ei lepää koskaan – jokaiseen pulmaan löytyy ratkaisu

Rettan talouspalveluissa työskentelee yli 200 kiinteistöalaan erikoistunutta taloushallinnon ammattilaista. Taloyhtiösi taloushallinnosta vastaa nimetty kirjanpitäjä, ja hänen poissa ollessaan taloyhtiösi asioita hoitaa nimetty varahenkilö. Lisäksi taloyhtiösi käytössä on laaja joukko erikoistuneita ammattilaisia, jotka tietävät kaiken tarpeellisen muun muassa arvonlisäverotuksesta ja taloyhtiöiden lakiasioista. 

Taloyhtiösi asiat hoidetaan aina vastuullisesti ja turvallisesti. Esimerkiksi laskuja ei koskaan laadi ja hyväksy sama henkilö, jolloin niin sanottuja vaarallisia työyhdistelmiä ei pääse syntymään. Myös yhteistyö taloyhtiösi tilintarkastajan kanssa on sujuvaa ja tehokasta. 

Henkilöstömme kouluttautuu säännöllisesti, joten taloyhtiösi käytössä on aina viimeisin tieto kiinteistö- ja isännöintimaailman taloushallinnan vaatimuksista. Mikään taloyhtiösi talouteen liittyvä kysymys ei jää vaille vastausta! 

Ota yhteyttä, niin laitetaan taloyhtiösi talousasiat kuntoon!

Person placeholder image
Tarja Nissi-Paloniemi
Rettan talouspalveluille auktorisointi

Rettan talouspalveluille auktorisointi

Rettan talouspalveluiden johtaja Mikael Strannin mukaan auktorisointi on Rettalle ennen kaikkea luotettavuuden leima. Retta on viime vuosina investoinut paljon sähköiseen taloushallintoon, järjestelmiin, prosesseihin ja toimintamalleihin, minkä lisäksi digitalisaatio ja automatiikka ovat tärkeitä ajureita kehityksessä. Auditoinnissa Rettan digitalisoitu taloushallinnon kokonaisuus saikin kiitosta.

Lue lisää