Uusi vuosi käyntiin hyvinvoivalla mielellä

Rettan henkilöstöjohtamisen teemana on vuonna 2024 hyvinvointi. Toteutamme vuoden mittaan hyvinvointikampanjoita, joiden aikana panostamme teemoihin hyvinvoinnin ympärillä.

Käynnistämme vuoden keskittymällä mielen hyvinvointiin, onhan mielen hyvinvointi olennainen osa työhyvinvointia. Mielen hyvinvointi rakentuu monesta lähteestä: mielenterveyden, fyysisen terveyden, hyvien ihmissuhteiden ja mielekkyyden kokemuksen kautta. WHO:n määritelmän mukaan mielen hyvinvointi tarkoittaa kykyä nähdä omat kyvyt, selviytyä elämään kuuluvissa haasteissa ja ottaa osaa yhteisön toimintaan – kaikki tärkeitä elementtejä myös työhyvinvoinnissa!

Mielenterveyssyistä johtuvat sairauspoissaolot ovat Rettassa vähentyneet merkittävästi viimeisen reilun vuoden aikana. Tätä hyvää kehityskulkua haluamme jatkaa ja luoda hyvät edellytykset kaikkien työntekijöidemme mielen hyvinvoinnille.

Työ hyvinvoivan mielen tukipilarina

Haluamme, että työ on rettalaisille mielekäs osa elämää, joka edistää hyvinvointia. Työyhteisömme mahdollistaa toimivien ja hyvien ihmissuhteiden rakentumisen, työ itsessään tarjoaa mielekkyyttä ja merkityksellisyyttä sekä mahdollisuuden kehittyä ja toteuttaa itseään.

Mielen hyvinvoinnin toteutumiseen vaikuttaa myös hyvä johtaminen ja esihenkilötyö; näihin molempiin panostamme myös vuonna 2024 systemaattisten koulutusohjelmien avulla. Mielen hyvinvoinnin pohjana ovat myös selkeät työtehtävät, tavoitteet ja työyhteisön pelisäännöt. Rettan strategiaa ja toimintakulttuuria on rakennettu parin viime vuoden aikana, ja meille on syntynyt selkeät mallit ja pelisäännöt työn ja sitä kautta myös mielen hyvinvoinnin tueksi. Rettan arvot taas vahvistavat hyvää työyhteisökäyttäytymistä, ja jokaiselta rettalaiselta odotetaan vastuullista ja yhteistyötä tukevaa käyttäytymistä.

Työkaluja ja aikaa hyvinvoinnin edistämiseen

Mielen hyvinvoinnin kampanjan aikana kannustamme rettalaisia huolehtimaan mielen hyvinvoinnista omassa arjessaan, niin työssä kuin työn ulkopuolella. Tarjoamme työkaluja, valmennuksia ja opastusta muun muassa palautumiseen, mielenterveyden ja aivoterveyden edistämiseen, psyykkisen joustavuuden vahvistamiseen ja stressin hallintaan.  Kampanjan aikana rettalaisilla on mahdollisuus osallistua näihin erilaisiin tapahtumiin, opiskella teemaan liittyviä asioita ja käyttää työaikaansa oman mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen ja tukemiseen. Rettan uusi vuosi käynnistyy siis hyvinvoivalla mielellä!

Teksti: Katariina Lindholm, Rettan henkilöstöjohtaja