Rettalla arvostetaan mielenkiintoisia työtehtäviä ja henkilöstön reilua kohtelua

Retta on ainutlaatuinen kiinteistöalan työpaikka Suomessa: meillä on alan leveimmät hartiat, monipuolisimmat palvelut sekä kattavin asiantuntemus. Pohjoismaisella tasolla meillä työskentelee 1 500 ammattilaista, joiden yhteinen tavoite on tarjota asiakkaillemme mielenrauhaa. Teemme asuntojen ja kiinteistöjen myynnistä, ostamisesta, vuokraamisesta ja hallinnasta helpompaa, kestävämpää, kannattavampaa ja vastuullisempaa.

Rettassa uudistamme rohkeasti – ja se onkin yksi arvoistamme. Haluamme koko ajan kehittyä ja uudistaa koko toimialaa kohti kestävää tulevaisuutta. Tuoreen henkilötutkimuksemme tulosten valossa myös rettalaisten kokemus Rettassa työskentelystä on kehittynyt varsin merkittävästi positiiviseen suuntaan.

Tutkimuksessa Rettan vahvuuksina erottuivat etenkin yrityksen oikeansuuntainen kehitys, mielenkiintoinen työ, henkilöstön reilu ja tasapuolinen kohtelu, tarkoituksenmukaiset toimitilat sekä strategian ja tulevaisuuden näkymien aktiivinen viestintä. Kysely vahvisti myös sen, että olemme onnistuneet jakamaan osaamistamme tehokkaasti muiden rettalaisten kanssa ja meillä hyödynnetään kiinteistöalan ammattilaisten osaamista monipuolisesti eri puolilta organisaatiota. Osaamisen kehittäminen on yksi tärkeimmistä panostuksen kohteistamme myös tulevaisuudessa.

Rakennamme yhdessä kiinteistöalan parasta työpaikkaa

Onnistumme yhdessä, yksi Rettan arvoista, heijastuu myös tuloksissa, sillä kaikilla henkilöstötutkimuksen osa-alueilla sekä kaikissa yksiköissä muutos oli positiivinen. Olemme onnistuneet yhdessä viemään työyhteisöämme eteenpäin kohti tavoitettamme olla kiinteistöalan paras työpaikka. Meillä saa palautetta ja lähiesihenkilöt antavat tunnustusta onnistumisista.

Tunnistamme ja tunnustamme myös alueita, missä haluamme kehittyä. Yhtenä tärkeänä tavoitteena on mahdollistaa nykyistä paremmin koko henkilöstön osallistuminen toimintamme kehittämiseen. Työskentelemme tavoitteen eteen sekä tiimeissä ja lähimmissä työyhteisöissä että koko Rettan tasolla: rakennamme henkilöstön toiveiden pohjalta esimerkiksi idea- ja vinkkityökalua, jossa voi jakaa omia ideoitaan ja osallistua näin Rettan kehittämiseen.

Vastuullinen työnantaja huolehtii työntekijöistään

Kolmas arvomme on Toimimme vastuullisesti, ja vastuullisena työnantajana huomioimme jatkossa entistäkin paremmin työntekijöidemme hyvinvoinnin. Viimeisen 1,5 vuoden aikana pitkät sairauspoissaolot sekä mielenterveyteen liittyvät sairauspoissaolot ovat Rettalla kääntyneet laskuun, ja haluamme tämän kehityksen jatkuvan.

Panostamme työn kuormittavuuden hallintaan mm. esihenkilötyötä kehittämällä, työskentelyedellytyksiä edelleen parantamalla sekä hyvinvointikampanjoiden avulla. Tavoitteenamme on vahvistaa työyhteisöjen ja jokaisen rettalaisen hyvinvointia. Olemme myös uudistaneet henkilöstöetujen kokonaisuutta henkilöstön palautteen perusteella. Jatkossa Rettan henkilöstöedut kohdentuvatkin erityisesti hyvinvointiin ja terveyteen, joustaviin työskentelymahdollisuuksiin sekä uudistumiseen.

Vastuullinen työpaikka on yhdenvertainen ja turvallinen kaikille työntekijöille. Me Rettalla arvostamme monimuotoisuutta ja meillä jokainen saa olla oma itsensä. Meillä on nollatoleranssi syrjintää ja häirintää kohtaan, ja jokaiseen poikkeamaan puututaan välittömästi – näin rakennamme kaikille turvallisen ja hyvinvoivan työyhteisön, jossa jokaisella on mahdollisuus antaa oma tärkeä panoksensa ja onnistua.  

Teksti: Katariina Lindholm, Rettan henkilöstöjohtaja