Henkilöstöedut tukevat hyvinvointia ja uudistumista

Pyysimme henkilöstöltämme näkemyksiä henkilöstöeduistamme, ja rettalaiset jakoivatkin ajatuksiaan aiheesta ilahduttavalla aktiivisuudella! Saimme erittäin arvokasta palautetta, joka toimii kehitystyön pohjana.

Palautteen perusteella henkilöstöetumme vastaavat melko hyvin rettalaisten odotuksiin. Tärkeimpinä pidettiin hyvinvointia tukevia etuja: laajaa työterveyshuoltoa, virike-etua ja lounasetua, ja näitä myös käytetään runsaasti. Pyysimme myös ideoita uusista henkilöstöeduista. Eniten rettalaisia kiinnostivat yhteisöllisyyttä ja virkistäytymistä tukeva toiminta, henkilöstön ostoetujen laajennukset sekä työsuhdepolkupyörä. Nämä edut nostettiinkin palautteen perusteella mahdollisten uusien etujen listan kärkeen.

Vuonna 2024 keskitymme hyvinvointiin ja uudistumiseen

Henkilöstöetukokonaisuutemme vuoden 2024 teema on hyvinvointi ja uudistuminen. Kokonaisuus koostuu kolmesta osa-alueesta: Terveys ja hyvinvointi, Joustava, toimiva ja kehittyvä työ sekä Palkkiot, muistamiset ja muut edut. 

Terveys ja hyvinvointi pitää sisällään laajan työterveyshuollon palvelun, joka ylittää lakisääteisen työterveyshuollon. Meillä työterveyshuolto kattaa mm. laajan tutkimuspaketin, työpsykologin ja työfysioterapeutin palvelut sekä erikoislääkärikonsultaatiot. Työterveyteen ei kuitenkaan tarvitse lähteä esimerkiksi perusflunssan takia, sillä rettalaiset voivat sopia muutamien päivien sairauslomista suoraan oman esihenkilönsä kanssa. Lisäksi terveyden ja hyvinvoinnin kokonaisuuteen kuuluvat lounasetu sekä liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointietu, jota laajennettiin rettalaisten toiveiden perusteella kattamaan myös erilaisia hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä palveluja. Virkistystoimintaa toteutetaan lisäksi tiimeittäin ja toimistoittain, mikä on tärkeää yhteisöllisyyden vahvistamiseksi.

Joustavaa työtä ja toimivia tiloja

Joustava, toimiva ja kehittyvä työ kulminoituu meillä joustavan työn malliin, mikä tarkoittaa sitä, että Rettalla työtä tehdään siellä, missä se parhaiten sujuu. Etätyötä onkin meillä useimmissa tehtävissä mahdollista tehdä hyvin joustavasti. Kun työmatkustaminen vähenee, ympäristö kiittää ja samalla se mahdollistaa monelle rettalaiselle työn ja muun elämän joustavamman yhteensovittamisen.

Toisaalta olemme panostaneet toimiviin työympäristöihin ja toimitiloihin, joissa työn tekeminen on mielekästä ja jotka mahdollistavat kohtaamiset ja yhteisöllisyyden. Tätä rettalaiset pitävätkin erityisen tärkeänä asiana. Kehittyvä työ tarkoittaa meillä paitsi sitä, että jokaisella on mahdollisuus kehittää omaa työtään, myös sitä, että meillä on mahdollisuus monipuoliseen osaamisen kehittämiseen ja kouluttautumiseen.

Kumppaniverkosto hyödyttää myös henkilöstöä 

Rettalaiset voivat saada palkkioita erilaisista vinkeistä, liittyivätpä ne kauppoihin tai rekrytointeihin. Emme myöskään unohda merkkipäiviään viettäviä. Laaja kumppaniverkostomme hyödyttää asiakkaidemme lisäksi henkilöstöämme, sillä monet kumppanimme tarjoavat alennuksia myös rettalaisille. Koska toimimme kiinteistöalalla, monet alennuksista ja eduista liittyvät usein asumiseen eri muodoissaan, mutta hyödyllisiä alennuksia löytyy myös vapaa-aikaan ja hyvinvointiin liittyen. 

Henkilöstöetuihin sisältyy isoja ja pieniä asioita ja niihin liittyy myös monenlaisia odotuksia ja tarpeita. Koko henkilöstön mukaan ottaminen ja kuuleminen auttaa kokonaisuuden kehittämisessä juuri meille sopivaksi ja työtä jatketaan edelleen.

Teksti: Katariina Lindholm, Rettan henkilöstöjohtaja

Lisää samasta aiheesta