Kesätyö Retta Isännöinnin asiakaspalvelussa tarjosi syväsukelluksen kiinteistöalaan 

Hallintotieteitä Tampereen yliopistossa opiskelevat Niko Ranta ja Emilia Valkeejärvi aloittivat kesätyöt Rettan isännöinnin asiakaspalvelussa toukokuussa 2022. Asiakaspalvelun vaihtelevat työt ja monipuoliset asiakaskohtaamiset tarjosivat intensiivisen perehdytyksen kiinteistöalaan. Kesän jälkeen kaksikko on jatkanut opintojensa ohella osa-aikatöitä asiakaspalvelun tukitiimissä. 

”Kesä alkoi kuukauden mittaisella perehdytysjaksolla, minkä jälkeen hypättiin puhelimeen. Uutta asiaa ja opittavaa tuli tiiviillä tahdilla, alku oli aika rankkaa aivotyötä. Meidät otettiin tosi hyvin vastaan, ja koko toimisto tuki ja auttoi meitä. Porukkaan ja järjestelmiin pääsikin nopeasti sisään, vaikka kiinteistöalasta ei ollut aiempaa kokemusta. Alku tuntui hypyltä syvään päätyyn, mutta hyvin on mennyt”, Emilia muistelee Retta-uransa alkuaikoja.  

Tiimin hyvä yhteishenki auttoi uutta opetellessa, eikä kenenkään tarvinnut pärjätä yksin.   

”Meillä oli onneksi tosi hyvä tiimi, jossa kaikki auttoivat toisiaan ja asioita opeteltiin yhdessä. Sama meininki jatkuu edelleen, meillä huokuu sellainen yhteishenki, jossa ei ole vain ”minä” vaan ”me ja meidän tiimi”. Meillä puhutaan asioista avoimesti ja autetaan aina muita”, Niko kiittelee asiakaspalvelun hyvää henkeä.  

Töiden ja opintojen yhdistämiseen on löytynyt joustoa 

Tällä hetkellä Emilia ja Niko työskentelevät opintojensa ohella asiakaspalvelun tukitiimissä ja puhelintyöt ovat vaihtuneet mm. puhelinasiakaspalvelun tukemiseen, Rettan toimistoilta ja asiakkailta tulevien palautteiden purkamiseen, asioiden selvittelyyn sekä tulevien koulutusten miettimiseen. Tukipyyntöjä tulee asiakaspalvelun sähköpostiin vaihtelevaan tahtiin noin 5–15 päivässä, palvelupyyntöjä puolestaan saapuu päivittäin noin 50–150.  

”Työpäivät ovat todella vaihtelevia: riippuu päivästä, mitä pitää priorisoida. Jos on esimerkiksi tullut asiakkaiden maksuasioihin liittyviä tehtäviä, ne nousevat kärkeen, välillä ollaan apumies-Anteroina ja toimitaan asiakaspalvelun lattiatukena. Tuntuu, että töissä on tällä hetkellä seesteisempi vaihe, kun kaikki energia ei mene uuden oppimiseen vaan nyt voi soveltaa oppimaansa käytännön työhön. Se on tosi mukavaa.”, Niko kertoo.  

Niko ja Emilia kertovat, että töiden ja yliopisto-opintojen yhteensovittaminen on ollut sujuvaa. 

”Meillä on ollut esihenkilön puolelta todella hyvä jousto ja ymmärrys siitä, että koulu vaatii välillä poissaoloja. Työssäkäynti on saatu hyvin sovitettua koulun yhteyteen ja jos yliopistolla on ollut jotain sellaista, missä on ollut läsnäolopakko, työpäivät on pystynyt sumplimaan niin, että se on onnistunut.”, Emilia kuvailee.   

Heti kiinni ”oikeisiin töihin” 

Niko ja Emilia suosittelevat kesätöitä Rettalla kaikille, jotka motivoituvat itsensä haastamisesta ja haluavat oppia uutta. Asiakaspalvelutyössä on hyödyksi, jos omaa hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, tarttuu ennakkoluulottomasti toimeen ja haluaa viedä aloittamansa asiat myös maaliin. 

”Rettalla ei tehdä erottelua kesätyöntekijöiden ja muiden välillä vaan niin sanottuja oikeita töitä pääsee tekemään heti, kun se on mahdollista, seinäruusuksi ei tarvitse jäädä. Työssä pärjää parhaiten, jos haluaa tehdä yhteistyötä muiden kanssa, on oma-aloitteinen ja haluaa soveltaa oppimiaan taitoja. Asiakkaiden kanssa työskentely vaatii myös hyvää tilannetajua ja sitä, että jaksaa ottaa asioista selvää, sillä kaikki ei aina ole niin mustavalkoisia tai suoraviivaisia kuin ensikuulemalta saattaa vaikuttaa.”, Emilia kertoo. 

Niko kokee, että kesätyö isännöinnin asiakaspalvelussa on sopinut erinomaisesti korkeakouluopiskelijalle ja opintoja on myös päässyt hyödyntämään työssä.  

”Meillä tehdään jo kesätyövaiheessa vaativaa asiakaspalvelutyötä, joka vaatii asiakkaan asioiden selvittelyä, kuten erilaisia maksuselvityksiä sekä maksu- ja muiden sopimusten tekemistä. Tavoitteena on, että myös vaikeammissa aiheissa asiakkaan asia selviäisi jo ensimmäisellä puhelulla, eikä asiakasta pompotella. Tämä vaatii tietysti osaamista, korkeaa sisäistä motivaatiota ja vastuullista työotetta.”, Niko toteaa.  

Emilia ja Niko korostavat kuitenkin, että työssä vaadittava pelisilmä sekä varmuus asioiden hoitamiseen kehittyvät ajan sekä kokemuksen myötä. Alussa saa olla epävarma ja ottaa aikaa oppimiseen – tähän saa myös tukea ja apua omalta tiimiltä.  

Persoona ja osaaminen esille hakuvaiheessa  

Kesätöitä etsiville Emilialla ja Nikolla on kokemuksesta kumpuava vinkki: hakemukseen kannattaa panostaa ja se kannattaa personoida haetun tehtävän mukaan.  

”Anna persoonasi huokua hakemuksesta, se auttaa erottumaan muista hakijoista ja kertoo, millainen henkilö olet. Kannattaa korostaa taitoja ja kokemusta, jotka ovat juuri hakemassasi tehtävässä tarpeen. Katteettomia lupauksia ei kuitenkaan koskaan kannata antaa.”, Niko muistuttaa.  

Myös Emilia kannustaa miettimään omaa osaamistaan ja kartuttamiaan kokemuksia haettavan tehtävän näkökulmasta.  

”Vaikka alasta ei olisi aiempaa kokemusta, se ei välttämättä ole este töihin pääsylle. Hakemuksessa kannattaa korostaa kaikkea sellaista osaamista, josta voisi olla hyötyä ja kertoa, minkälaisesta työstä on erityisesti nauttinut tai mitä sellaista on oppinut, jota voisi hyödyntää haettavassa tehtävässä. Esimerkiksi meidän tiimissä kaikesta aiemmasta asiakaspalvelukokemuksesta on varmasti hyötyä.”, Emilia vinkkaa.   

Kun kesätyöpaikka sitten löytyy, työt kannattaa aloittaa rohkealla ja työtä pelkäämättömällä asenteella.  

”Uudessa työssä kannattaa ottaa rohkeasti taaperon kyselyvaihe päälle. Asiakkailta tulee kysymyksiä laidasta laitaan, eikä kaikkea voi alussa tietää ja osata, jos ei kysy. Samalla opit talon tavat ja pääset sisään hommiin.”, Emilia kannustaa.  

Niko vinkkaa miettimään mahdollisuuksia hyödyntää työtä osana opintoja – ja toisin päin:  

”Yliopisto- ja ammattikorkeaopiskelijoiden kannattaa miettiä jo kesätöitä hakiessa, miten opinnot voisi yhdistää työhön. Olisiko esimerkiksi mahdollista tarjota opinnäytetyön tekemistä yritykselle kesätöiden jälkeen? Tämän pohtiminen voi olla valtti jo työnhakuvaiheessa, sillä monissa yrityksissä toivotaan, että kesätyöläiset jäisivät kesän jälkeenkin työskentelemään yritykseen. Tsemppiä kaikille kesätöiden hakuun!”