Marknadens bästa ekonomiförvaltningsverktyg för ditt bostadsbolag

Våra ekonomiförvaltningstjänster används av cirka 5 000 bostadsaktiebolag, ömsesidiga fastighetsaktiebolag, fastighetsaktiebolag och ägarorganisationer. Retta Isännöinti har en egen bokföringscentral och inom ekonomiförvaltningen arbetar cirka 120 experter i Kuusamo, Tavastehus och Seinäjoki.

1. Vi erbjuder heltäckande ekonomiförvaltningstjänster

Vi erbjuder alla tjänster inom ekonomiförvaltning, allt från leverantörs-, hyres-, vederlags- och kundreskontra till bokslut och ledningsrapportering. Vi sköter hantering av leverantörsfakturor, fakturering, betalningar, uppföljning av kundfordringar, huvudbokföring, bokslut och löneadministration samt utarbetar överenskommet rapportpaket och koncernkonsolideringar.

Kundens bokföring sköts av den kundansvariga bokförare och dennes ersättare som fastställs i avtalet.

2. Marknadens bästa verktyg för ekonomiförvaltning

I vårt arbete använder vi oss av de mest avancerade programmen som har tagits fram enkom för skötsel av ekonomiförvaltning inom fastighetsbranschen. Sådana ekonomiförvaltningsverktyg är bl.a. rapporter, myndighetsanmälningar samt budgeter som anslutits till vårt automatiska systempaket. Tillsammans med våra programvaruleverantörer har vi tagit fram ett programpaket som fungerar sömlöst som ett enda verktyg, och våra system är tillgängliga för oss och våra kunder oberoende av tid och plats.

3. Vi erbjuder riksomfattande service

Tack vare vår elektroniska ekonomiförvaltning kan vi som tillhandahållare av ekonomiförvaltningstjänster finnas på flera hundra kilometers avstånd från kunderna och fastigheterna. Kontakten mellan kunden och bokföraren sker via disponenten. 

4. Vårt servicepaket anpassas efter dina behov

Vi erbjuder önskade ekonomiförvaltningstjänster i form av ett paket som prissätts per månad eller prestation.
Ni kan köpa era ekonomiförvaltningstjänster av oss som en självständig tjänst eller som en del av ett disponentservicepaket.

Ta kontakt och skicka anbudsbegäran!