Kuuntele asiakkaita ja tarjoa laatua – tätä toimitilamarkkinassa nyt tapahtuu

Miltä toimistomarkkinat näyttävät nyt?

Kiinteistöjohtamisen merkitys korostuu toimitilamarkkinoilla. Menestyäkseen tulee olla aktiivinen  asiakasrajapinnassa ja tarjota asiakkaiden tarpeisiin mukautuvia, energiatehokkaita toimitiloja, kertoo Rettan kiinteistöanalyytikko Anton Takkavuori. Tyytyväiset ja pitkäaikaiset vuokrasuhteet syntyvät erityisesti asiakkaita kuuntelemalla. Jos suunnitelmissa on myydä toimitilakiinteistöjä, kannattaa ympäristösertifikaatit päivittää. Tämä mahdollistaa tiedon tehokkaan todentamisen, millä puolestaan voi olla vaikutusta kiinteistön arvoon ja houkuttelevuuteen.

Toimitilamarkkinoilla kiinteistösijoittamisen tahti on viimeaikaisten kriisien myötä hidastunut. Sentimentin viimeaikaisesta muuttumisesta huolimatta on odotettavissa, että näkymät alkavat hiljalleen lähitulevaisuudessa kirkastua ja erityisesti parhaiden kohteiden osalta markkinat ovat elpymässä. Epävarmoista ajoista huolimatta yritykset etsivät juuri nyt aktiivisesti tarkoituksenmukaisia toimitiloja.

”Vuoden 2022 kolmella ensimmäisellä vuosineljänneksellä toimistosegmentin transaktioiden osuus kokonaisvolyymista on pienentynyt. Transaktioiden määrä oli ainoastaan 15 prosenttia kokonaisvolyymista, kun keskimäärin viimeisen kymmenen vuoden aikana vastaava luku on ollut noin 30 prosenttia. Kysyntä kohdistuu tällä hetkellä erityisesti prime-kiinteistöille, mutta kohteiden kysyntä on eriytynyt.”, kertoo Rettan kiinteistöanalyytikko Anton Takkavuori.

Toimistotilojen käyttötarpeet muuttuvat hybridityön myötä

Viimeiset pari vuotta ovat muuttaneet toimistojen käyttöä merkittävästi. Pandemia-ajan epävarmuuden jälkeen asiakasyritykset kartoittavat nyt aktiivisesti, millaisia tiloja todella tarvitsevat, millaiseen toimistoon ihmiset haluavat tulla ja mitä sellaista työnantaja voi tarjota, mitä ei kotitoimistolta käsin voi saada.

”Monet yritykset etsivät nyt paikkaa, joka mukautuisi paremmin hybridityöhön. Nyt haetaan erityisesti tehokkaampia neliöitä ja halutaan luopua hukkatilasta.”, Anton Takkavuori kertoo.

Kiinteistöjen omistajien täytyy olla entistä alttiimpia täyttämään asiakkaiden tarpeita. Omistajan tai managerin on hyvä olla asiakkaan arjessa läsnä ja jalkautua kiinteistöille ja vuokralaisten luo. Asiakkaiden ymmärtäminen ja heistä huolehtiminen auttaa pärjäämään koventuneessa kilpailussa vuokralaisista.

Toimistotiloissa tarvitaan nyt riittävästi puhelinkoppeja ja etäneuvottelutiloja työntekijöiden käyttöön. Tilojen tulee olla viihtyisiä ja ergonomisia, ja toimistoihin on luotava hyvät puitteet yhteisöllisyydelle ja yhteistyölle – ovathan kollegat monille se tärkein syy tulla toimistolle lähitöihin. Myös ravintola- ja liikuntapalvelut työpaikan välittömässä läheisyydessä antavat työntekijöille lisää syitä tulla paikan päälle töihin.

Tätä toimistotiloilta toivotaan juuri nyt:

  • Keskeistä sijaintia, jonne työntekijöiden on helppo tulla.
  • Moderneja, mukautuvia, ergonomisia ja turvallisia tiloja.
  • Pieniä toimistoja sekä riittävästi neuvottelutiloja.
  • Yhteisöllisyyden mahdollistavia tiloja ja palveluita, jotka tarjoavat syyn tulla toimistolle.
  • Energiatehokkuutta ja ympäristöarvoja.

Vuokrien nostopaine vaatii pelisilmää – erinomainen palvelutaso pitää asiakkaat tyytyväisenä

Yleisen hintatason ja energiakustannusten nousun takia vuokriin kohdistuu korotuspainetta. Pandemian jälkimainingeissa ja Ukrainan sodan vaikutusten alla markkinoilla on vielä paljon epävarmuutta, joka vaikuttaa myös kiinteistösijoittajien tuotto-odotuksiin.

Vuokratason osalta kiinteistöjen omistajilta vaaditaan pelisilmää: vaikka vuokra olisi sidottu elinkustannusindeksiin, asiakkaiden inflaationkestävyys kannattaa ottaa huomioon. Palvelutasoon panostamalla ja asiakkaiden yksilölliset toimitilatarpeet täyttämällä vuokrannousu on helpompi perustella. Hyvät asiakkaat saa pidettyä joustamalla myös tarvittaessa vuokraehdoista.

Hyvä kiinteistömanageri optimoi tuotot ja kulut vaativina aikoina

Toimitilamarkkinat ovat muuttuneet myös pidemmällä aikavälillä. Esimerkiksi toimistojen käyttöasteet tuskin enää nousevat samoihin lukemiin kuin muutama vuosikymmen sitten, eivätkä samat tilat enää kiinnosta samoja asiakasryhmiä. Toimitilamarkkinoilla kannattaakin omaksua uudenlainen toimintamalli, joka huomioi viime vuosien haasteet.

Kustannusten ja asiakaskunnan, niin sijoittaja- kuin vuokralaisasiakkaiden, vaatimusten noustessa kiinteistömanageri auttaa takaamaan kiinteistön ja tilojen toiminnallisuuden ja sitä kautta myös parhaan tuoton. Kiinteistömanageri huolehtii kiinteistövarallisuudesta epävarmassakin maailmantilanteessa.

”Manageri asettaa vuokralaisen keskiöön huolehtien samalla, että kiinteistön arvo ja vetovoima säilyvät. Sijoittaja-asiakkaan ja vuokralaisten liiketoiminnan tuntemisen lisäksi ajantasainen ja helposti saatavilla oleva data on välttämätön työkalu, jolla luodaan paremmat edellytykset niin vuokralaisten kuin sijoittaja-asiakkaiden tavoitteiden täyttämiselle ”, Rettan toimitilapalvelujen johtaja Immo Suutarinen vinkkaa.

Ympäristösertifioidut ja vastuulliset toimitilat haluttuja kohteita kaikkialla

Vuokrakohteiden energiatehokkuuteen ja vastuullisuuteen panostamalla toimitila houkuttelee hyviä asiakkaita sijainnista riippumatta. Vaikka markkinat näyttävätkin polarisoituvat ydinalueiden ja muiden alueiden välillä, kaikenlaisille kohteille on kysyntää.

Erityisesti kauempana sijaitseviin, vanhemman toimistokannan kohteisiin vetovoimaisuutta voi lisätä panostamalla niiden energiatehokkuuteen ja vastuullisuuteen. Rettalla olemme jo huomanneet, kuinka energiakriisi on jouduttanut energiainvestointeja. Vihreiden ja sertifioitujen toimitilojen arvo on noussut.

”Vallitseva ilmapiiri kannustaa ympäristöasioihin ja energiansäästötoimenpiteisiin. Yritysten on hyvä hetki arvioida ESG-strategiansa uudelleen, koska sijoittajia kiinnostaa kiinteistöjen vastuullisuus ja hiilijalanjälki.”, Anton Takkavuori tarkentaa.

Vuokralaisten lisäksi myös sijoittajat ovat erittäin kiinnostuneita energiansäästötoimenpiteistä. Jos sijoittajan aikomus on myydä kiinteistöjä, ajantasaiset ympäristösertifikaatit helpottavat ostajan päätöksentekoa.

Retta tarjoaa tukea toimitilojen kehittämiseen, arviointiin ja sijoittamiseen

Uskomme toimitilamarkkinoiden hyvään kehitykseen. Jos sijoittaminen toimitilakiinteistöihin, toimitila-arvioinnit, ympäristösertifikaatit tai kiinteistöjohtamisen nostaminen uudelle tasolle ovat ajankohtaisia, asiantuntijamme auttavat. Asiakaslähtöisyyteen ja dataan perustuva kiinteistöjohtaminen auttaa mukautumaan toimitilamarkkinoiden muutoksiin – ja muovaamaan tulevaisuuden toimistoja.

Kiinnostuitko? Kerromme mielellämme lisää!

Vice President, Property management services, Commercial Immo Suutarinen Retta
Immo Suutarinen
Vice President, Property management services, Commercial
anton takkavuori
Anton Takkavuori

Lue lisää

Laadukasta ja ennakoivaa toimitilojen kiinteistöjohtamista

Sertifioidut kiinteistöt kiinnostavat sijoittajia

CO2-tiekartta ohjaa vastuullista kiinteistöjohtamista