CO2-tiekartta ohjaa vastuullista kiinteistöjohtamista

CO2-tiekartta | Retta Management

Kaikille kiinteistöille löytyy kannattava tapa panostaa vastuullisuuteen. Selkeä kokonaiskuva kiinteistöportfolion tilanteesta auttaa parantamaan energiatehokkuutta kannattavasti.

Aina ympäristövastuulliset päätökset eivät tarkoita sitoutumista suuriin investointeihin ja korkeisiin hintoihin: Rettan vastuullisuuspalveluiden johtaja Ari Taiponen pitää kiinteistöjen parhaimpina energiatehokkuusprojekteina niitä, joissa ei tarvita uusia hankintoja, vaan energiankulutusta leikataan oikeilla säädöillä ja käyttöä järkeistämällä.

Kokonaiskuva kiinteistöportfolion investointipotentiaalista auttaa tekemään vastuullisia päätöksiä

Yksi Rettan tarjoamista vastuullisen kiinteistöjohtamisen palveluista on CO2-tiekartta. CO2-tiekartan tavoite on tuoda vastuullisuus- ja ilmastoasiat luontevaksi osaksi päivittäistä kiinteistöjohtamista.

Ari Taiponen kuvailee tiekarttaa priorisoiduksi investointisuunnitelmaksi, joka varmistaa, että kiinteistöissä tehdään energiatehokkuutta edistävät hankkeet oikeassa järjestyksessä. Ensin tehtävät investoinnit kerryttävät säästöjä tulevia varten.

Tiekartta on multioptimointia, jossa kiinteistösijoittaja saa asiantuntijan suosituksia CO2-päästöjen taloudellisesti kannattavalle leikkaamiselle. Nykyään vastuullisuus ja kannattavuus kulkevatkin usein käsi kädessä: rakennusten energialuokitukset kiinnostavat vuokralaisia yhä enemmän.

Lue myös: Asuntosijoittaminen kannattaa haastavasta markkinatilanteesta huolimatta.

Rakennuksen energiatehokkuutta voi parantaa myös ilman kalliita investointeja

Monia saattaa huolettaa, että energiankulutuksen vähentäminen ja hiilijalanjäljen pienentäminen vaativat hankintoja, joiden takaisinmaksuajat venyvät. Taiponen vakuuttaa huolet turhiksi.

”Lähdemme aina kiinteistöjen hiilijalanjälkeä miettiessä liikkeelle kulutuksen vähentämisestä ja rakennuksen järkevästä käytöstä. Vasta sen jälkeen mietitään, hyötyykö juuri kyseinen rakennus esimerkiksi aurinkopaneeleista tai maalämmöstä, vai olisiko paras ratkaisu yksinkertaisesti vaihtaa vihreään sähkösopimukseen.”

Koska CO2-tiekartta perustuu laajaan näkymään kiinteistöjen nykytilasta ja datasta, se voi paljastaa myös hyvin helppoja tapoja vähentää energiankulutusta. Matalalla roikkuvat hedelmät saattavat löytyä datasta ja korjautua pienillä muutoksilla.

”Energiainvestointien kannalta parhaita tilanteita ovat uudet rakennukset, joissa tekniikka on viimeisen päälle, mutta säädöt esimerkiksi ilmanvaihdossa tai automaattisessa ohjauksessa tarvitsevat täsmennystä. Niiden korjaamisella voidaan saada aikaan suuriakin säästöjä lähes ilmaiseksi.”

Lisäksi Taiponen muistuttaa, että toimivia laitteita ei kannata vaihtaa uusiin kesken niiden elinkaaren, vaikka uudet olisivatkin nykyisiä energiatehokkaampia.

Rettan tapa kerätä tietoa kiinteistöistä auttaa näkemään, millaiset toimenpiteet kussakin kiinteistössä ovat edes mahdollisia. Näin omistaja välttyy turhilta selvityksiltä ja käynneiltä: tiedetään esimerkiksi etukäteen, että tässä kiinteistössä on painovoimainen ilmanvaihto, joten siellä hukkalämmön talteenotto ei kuulu työkalupakkiin.

Tutustu myös artikkeliimme Sertifioidut kiinteistöt kiinnostavat sijoittajia.

Näin CO2-tiekartta syntyy

  1. Kiinteistöjen data kerätään, rikastetaan ja analysoidaan
  2. Energianäkökulma ja vastuullisuus yhdistetään pitkän tähtäimen suunnitelmiin
  3. Sijoittajan tarpeet ja tavoitteet kiinteistöjen investoinneille määräävät suunnan
  4. Kiinteistön vastuullisuuden raportointi ja jatkuva kehittäminen

Me tuomme ilmastohyödyt osaksi kiinteistöjohtamista

Energiatehokkuus ja vastuullisuus eivät Taiposen mukaan toteudu kiinteistössä, jos ne eivät ole osa jokapäiväistä tekemistä ja päätöksentekoa. CO2-tiekartta on yksi tapa saada ilmastonäkökulma osaksi kiinteistöjesi kokonaisjohtamista.

“Suunnitelma ei tuota tuloksia, ellei sitä myös toteuteta”, Taiponen kiteyttää.

Me Rettalla autamme sinua löytämään kiinteistöjohtamisen tueksi olennaisen tiedon. Saat käyttöösi alan huippuasiantuntijat arvioimaan, mitkä omistamasi kiinteistösi ovat juuri nyt parhaita kohteita kehitettäväksi ja millaisia tuottoja energiatehokkuuden investoinnit voivat synnyttää.

Vastuullisuuspalvelut | Ari Taiponen

Vastuullisuuspalveluiden johtaja Ari Taiponen: kiinteistöalan kokenut generalisti

Ari Taiponen vastaa Rettan vastuullisuuspalveluiden kehityksestä. Hänellä on vankka kokemus rakennusten automaatiosta, IOT:stä ja energiatehokkuuden parantamisesta. Taiponen tuntee sekä kiinteistöautomaation teknisen puolen että kiinteistösijoittamisen bisneksen.

”Kiinteistöjohtamisen näkökulmasta tarjoan asiakkaille syvällisen näkemyksen siitä, miten kiinteistön dataa kannattaa kerätä ja miten tunnistamme siitä olennaisen – esimerkiksi sen tiedon, joka auttaa valitsemaan, miten juuri kyseisessä kiinteistössä kannattaa panostaa energiatehokkuuteen.”

Kysy Arilta näkemystä kiinteistöjen datan helppoon keräämiseen!

+358 50 410 9917 ari.taiponen@retta.fi