Vesivahinko on mahdollista ehkäistä – katso asiantuntijan vinkit

Vesivahinko on ikävä yllätys ja sen korjaus on paitsi työlästä ja aikaa vievää, myös asukkaan kannalta hankalaa. Lue vinkit vesivahingon ehkäisyyn!

Vesivahingon korjaustyöt vaikuttavat usein huoneistossa asumiseen ja korjauksen ajaksi saattaa joutua muuttamaan sijaismajoitukseen. Ikävä vesivahinko on kuitenkin mahdollista välttää.

Putkirikot ja -vuodot sekä erilaiset kodinkoneisiin tulevat laiteviat ovat yleisimpiä vesivahingon aiheuttajia. Erityisesti astianpesukone aiheuttaa monessa suomalaiskodissa vahinkoja. Osa vuotovaurioista kehittyy pikkuhiljaa: vesiliitäntä keittiön allaskaapissa on vuosien saatossa haurastunut ja tehnyt tuhojaan jo pidemmän aikaa. Joskus vesivahinko aiheutuu täysin ennakoimattomasta viasta, kuten patteriverkoston putken rikkoutumisesta. Myös kylpyhuoneen kosteusvaurioita tulee esiin aika ajoin. Tyypillistä on, että kosteusvaurio havaitaankin vasta siinä vaiheessa, kun kylpyhuonetta ryhdytään remontoimaan.

Vesivahingon ehkäisyssä sekä asukkaalla että taloyhtiöllä on roolinsa

Vesivahingot ovat yleisiä, mutta myös mahdollista ehkäistä. Kun kodinkoneita käyttää käyttöohjeiden mukaisesti, tekee säännöllisesti silmämääräisen tarkistuksen poistoletkuihin, liitosten tiiviyteen ja liitäntäosiin ja pitää huolen siitä, etteivät viemärit tai hajulukot pääse tukkeutumaan, on isompi vahinko täysin mahdollista välttää.

Myös taloyhtiöllä on merkittävä rooli vesivahinkojen ehkäisyssä. Kunnossapitosuunnitelmaa noudattamalla korjaustarpeet on mahdollista havaita hyvissä ajoin etukäteen. Esimerkiksi putki- ja viemärilinjojen kuntotutkimuksen avulla mahdolliset korjaustarpeet huomataan ja niihin voidaan reagoida ennen kuin mittavampi vesivahinko taloyhtiössä pääsee tapahtumaan.

Taloyhtiö voi myös teettää yhtiön kaikkia pesuhuoneita ja märkätiloja koskevan kosteuskartoituksen. Näin saadaan ajankohtaista tietoa huoneistojen märkätilojen kunnosta – kartoitus toimii samalla tulevien märkätilakorjausten suunnittelun pohjatietona.

Vesivahinko sattui – kuka korjaa ja korvaa?

Jos vesivahinko pääsee kuitenkin tapahtumaan, tulee siitä viipymättä ilmoittaa kiinteistöhuoltoyhtiöön. Kun kartoitus- ja korjaustoimiin päästään heti, mittavimmilta korjaustoimenpiteiltä saatetaan parhaimmassa tapauksessa välttyä.

Pääsääntöisesti asunnon pintojen korjauksesta ja sen aiheuttamista kustannuksista vastaa osakas, rakenteisiin syntyneistä vaurioista taloyhtiö. Mikäli asukas on tahallisesti tai huolimattomuuttaan aiheuttanut vahingon tai vaurion, on osakas vastuussa.

Osakas on myös vastuussa hänen kunnossapitovastuulleen kuuluvien laitteiden, kuten tiskikoneen, rikkoutumisen aiheuttamista vaurioista. Taloyhtiö on velvollinen aloittamaan korjaustyöt heti, mutta korjauskustannukset tulevat osakkaan tai hänen vakuutusyhtiönsä maksettaviksi. Jos esimerkiksi vuotava astianpesukoneen liitäntä on aiheuttanut vesivahingon, on osakas korvausvastuussa tapahtuneesta. Vahingot ovat kuitenkin aina tapauskohtaisia ja siksi myös vesivahingon korjaus taloyhtiössä ja kulloisetkin korvausvastuut käsitellään tapaus kerrallaan.

Näin ehkäiset kodin vesivahingon

Käytä laitteita ohjeiden mukaan
Noudattamalla kodinkoneiden käyttöohjeita, minimoit vesivahingon riskin. Esimerkiksi astianpesukoneessa tulee käyttää ainoastaan astianpesukoneelle tarkoitettuja pesuaineita, ei vaahtoavaa käsitiskiainetta. Käytä astian- ja pyykinpesukonetta vain kotona ollessasi, ja muista sulkea vesihana ohjelman päätyttyä.  

Tee silmämääräinen tarkistus säännöllisesti
Pesukoneen poistoletku, kodinkoneiden vesiliitännät ja tiivisteiden kunto on syytä tarkistaa säännöllisesti. Kosteusvauriot voivat syntyä pitkänkin ajan kuluessa, kun esimerkiksi allaskaapissa olevaa pientä vuotokohtaa ei heti havaita.

Puhdista hajulukot ja lattiakaivot
Kylpyhuoneen ja keittiön pesualtaiden hajulukon puhdistus sekä lattiakaivon puhdistus tulisi hoitaa säännöllisesti.

Kiinteistöliiton vastuunjakotaulukon suosituksen mukaan vesilukon puhdistusvastuu on taloyhtiöllä, mutta asukkaan on huolehdittava, ettei lavuaari tukkeudu ja että mahdollisista tukoksista ilmoitetaan huoltoyhtiöön.

Ilmoita vuodoista välittömästi eteenpäin
Jos keittiönhana vuotaa tai allaskaapin putkistosta tihkuu vettä, ilmoita siitä viipymättä kiinteistönhuollolle. Jos vettä löytyy paikasta, jossa sitä ei kuuluisi olla, ota saman tien yhteyttä huoltoyhtiöön. Kun vahingonaiheuttaja huomataan hyvissä ajoin, vakavampi vuoto-ongelma on mahdollista estää.

Teetä kosteusmittaus

Kaikkia vesivahinkoja tai esimerkiksi vesieristeen rikkoutumista ei silmämääräisesti ole mahdollista havaita. Jos epäilet kylpyhuoneen kosteusvauriota, voi asiaa lähteä selvittämään suuntaa antavalla pintakosteusmittauksella.

Artikkelin asiantuntijana toimi Retta Isännöinti Oy:n tekninen isännöitsijä Tuomas Salonen.