Tekninen isännöitsijä auttaa vauriokartoituksissa, muutostöiden valvonnassa ja korjaushankkeissa

Työpaikkailmoituksen kuvituskuva - Tekninen isännöitsijä Helsinkiin

Taloyhtiöllä on aina nimetty isännöitsijä, mutta mitä tekee tekninen isännöitsijä?

Tekninen isännöitsijä on rakennusalan ammattilainen, jonka tavoitteena on palvella taloyhtiöitä mm. kiinteistön perus- ja pienkorjaushankkeisiin liittyvissä teknisissä asioissa.

Taloyhtiöillä on oma nimetty hallinnollinen isännöitsijänsä ja teknisen isännöitsijän palveluita käytetään tarpeen mukaan. Tekninen isännöitsijä ei ole mukana taloyhtiön päätöksentekoprosessissa. Sen sijaan hän antaa suosituksia ja toimenpide-ehdotuksia.

Teknisen isännöinnin palveluita käytetään tyypillisesti juuri perus- ja pienkorjaushankkeissa, osakkaiden muutostöiden valvonnassa tai esimerkiksi vauriokartoituksissa. Hyvin tyypillinen syy teknisen isännöitsijän hyödyntämiseen on osakasmuutostyöt, kuten kylpyhuoneremontit, joissa tekninen isännöitsijä on mukana aina muutostyöilmoituksen vastaanottamisesta vesieristyksen tarkastukseen.

Taloyhtiöissä teknistä isännöitsijää voidaan hyödyntää myös esimerkiksi kilpailutuksissa: jos parvekekaiteet tulee maalata, tekninen isännöitsijä kartoittaa tilanteen, mahdolliset muut maalaustarpeet ja kilpailuttaa sopivat toimijat. Tekninen isännöitsijä voidaan pyytää paikalle myös vaikkapa silloin, jos seinästä löytyy halkeama, ikkunasta on vuotanut vettä sisälle, ullakon aluskatteesta löytyy vuotojälkiä tai kylpyhuoneesta kosteusvaurio.

Minkälaista osaamista tekninen isännöinti vaatii?

Teknisellä isännöitsijällä on rakennusalan koulutus. Pohjakoulutukseltaan tekninen isännöitsijä voi olla vaikkapa rakennusinsinööri. Tekniseen isännöintiin on tarjolla myös yksityisten tahojen järjestämiä syventäviä ammatillisia koulutuksia. Teknisen isännöitsijän tulee tuntea tarkasti esimerkiksi taloyhtiön vastuunjakotaulukko, eli mitkä kiinteistön osat ovat taloyhtiön ja mitkä osakkaan vastuulla. 

Teknisen isännöitsijän työ on monipuolista – yksi puhelinsoitto vuotavasta putkesta saattaa muuttaa koko päivän kulun. Kuten hallinnollisen isännöitsijänkin, myös teknisen isännöitsijän työ on pitkälti asiakaspalvelutyötä ja vaatii kykyä ja halua tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa.  

Tämän artikkelin asiantuntijana toimi Retta Isännöinnin tekninen isännöitsijä Tuomas Salonen.

Jos taloyhtiössäsi on harkittu isännöinnin kilpailuttamista, kannattaa olla meihin yhteydessä TÄÄLLÄ!