Isännöitsijän koulutus ja ammattitutkinto

Isännöintialalla on käynnissä sukupolvenvaihdos, jonka myötä töitä on paljon tarjolla. Isännöitsijän tutkinto antaa hyvät perusvalmiudet mielenkiintoiseen ja vaihtelevaan ammattiin.

Suomessa isännöitsijän koulutukseen on tarjolla kaksi opetushallituksen hyväksymää näyttötutkintoa: isännöinnin ammattitutkinto ja isännöinnin erikoisammattitutkinto. Lisäksi tarjolla on myös muita alan koulutuksia ja kursseja. Opintoja on tarjolla useammilla koulutustahoilla ympäri Suomen. Ammattitutkinnot sopivat suoritettavaksi työn ohessa ja suurin osa oppimisesta tapahtuukin työssä oppimalla. Isännöinnin ammattitutkinnot antavat hyvät perusvalmiudet toimia isännöitsijänä.

Koulutusten pituudet vaihtelevat tutkinnosta ja koulutuksen järjestämistavasta riippuen muutamasta kuukaudesta noin vuoteen. Opintoja on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella.

Isännöitsijän koulutus pitää sisällään jonkin verran teoriaosuutta, joka toteutetaan käytännössä lähiopetuksena sekä oppimistehtävinä. Lisäksi opintoja suoritetaan työssä oppimalla ja käytännön tehtäviä tekemällä, joiden kautta saa hankittua tarvittavan osaamisen näyttöjä varten. Isännöinnin ammattitutkinnot ovat näyttötutkintoja eli osaaminen osoitetaan näyttöjen kautta tutkintotilaisuuksissa.

Isännöintialalla on käynnissä sukupolvenvaihdos – lukuisia isännöitsijöitä on eläköitymässä lähivuosina. Työllisyystilanne alalla on sitä myötä tällä hetkellä erittäin hyvä. Isännöitsijöitä tarvitaan eri puolille Suomea.