Isännöitsijän tehtävät ja osaaminen

Työpaikkailmoituksen kuvituskuva - Toimistoisännöitsijä Kuopioon

Isännöitsijän ammatissa kiinteistöalan perusosaaminen on eduksi mutta ei välttämättömyys.

Isännöitsijän rooliin voi suuntautua joko koulutuksen tai työskentelyn kautta. Isännöitsijän tehtävät pitävät sisällään esimerkiksi isännöitävän taloyhtiön hallinnon hoitamista, mihin tarvitaan mm. tietojärjestelmäosaamista, projektinhallintataitoja sekä neuvottelutaitoja. Alalla on yhä laajemmin käytössä myös monipuolisesti digitaalisia työkaluja, joten erilaisten järjestelmien ja työkalujen osaaminen sekä kiinnostus niiden käyttöönottoon on työssä eduksi.

Tiimi ja kollegat isännöitsijän tukena

Isännöitsijän tehtävät edellyttävät tuntemusta alaa säätelevistä laeista. Retta Isännöinnissä tarjolla on aina tukea ja apua niin omalta tiimiltä kuin muun muassa konsernin lakipalveluista.

Hallinnollisen isännöitsijän tehtävässä talotekniikan tai LVI-alan syvempi tekninen osaaminen ei ole välttämättömyys. Asioita oppii työn kautta, ja etenkin uran alussa tärkeintä on aktiivisesti kontaktoida asiantuntijoita, selvittää ja löytää tarvittavat vastaukset kysymyksiin sekä huolehtia, että sovitut asiat tulevat hoidettua. Samalla tekniset toimenpiteet tulevat tutuiksi ja asioita on helpompi ymmärtää.

Isännöitsijän työssä kommunikointi on avainasemassa

Isännöitsijältä edellytetään työssään kykyä ja halua tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Se tarkoittaa asiakaslähtöistä ja palvelualtista työskentelyä, jossa reagoidaan nopeasti asiakkaiden tarpeisiin. Retta Isännöinti mittaa jatkuvasti asiakastyytyväisyyttä, johon sisältyy myös mm. isännöitsijän kommunikointi ja yhteydenpito taloyhtiöiden kanssa. Saadun palautteen perusteella toimintaa kehitetään ja kehitysalueita käydään isännöitsijöiden kanssa läpi.

Isännöitsijä tarvitsee työssään pääosin suomen kieltä, mutta paikkakunnasta riippuen myös ruotsin tai englannin taitoa saatetaan tarvita.