Taloyhtiön tilinpäätös paljastaa talouden tilan

Taloyhtiön tilinpäätöksestä selviää taloyhtiön taloudellinen tila. Tilinpäätös käydään läpi ja vahvistetaan taloyhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, ja kokouskutsun mukana tulevaan dokumenttiin kannattaakin tutustua huolella.

Tilinpäätöksen periaatteena on avata, mistä taloyhtiön rahat tulevat ja millaisia menoja varoilla on maksettu. Käytännössä taloyhtiö saa rahansa maksetuista vastikkeista, käyttökorvauksista ja mahdollisista vuokrista, ja tällä rahalla kustannetaan kaikki taloyhtiön tarpeet ja hankinnat vuoden varrella. On myös hyvä huomioida, että taloyhtiöt pyrkivät aina nollatulokseen, jotta yhtiö ei joudu maksamaan veroja.

Tilinpäätöksen pääkohdat: tutustu ainakin näihin

Tilinpäätöksen tärkeimmät tunnusluvut kertovat oleellista tietoa taloyhtiön nykyhetkestä ja antavat näkymää myös tulevaisuuteen. Tunnusluvuista voi päätellä, millä tolalla yhtiön talous on ja onko mahdolliset tavoitteet esimerkiksi energiasäästöjen osalta saavutettu.

  • Tuloslaskelma kertoo tilikauden tuloksen, eli onko tilikauden aikana tehty voittoa vai tappiota. Jos tulos on pahasti tappiollinen, se tarkoittaa, että kerätyt rahat eivät ole riittäneet kattamaan kuluja. Mutta koska taloyhtiö pyrkii nollatulokseen, tuloslaskelma ei välttämättä kerro, onko tilikausi mennyt hyvin vai huonosti.
  • Taseesta voi tarkistaa taloyhtiön varat, velat ja mahdolliset vastikesaamiset. Jos yhtiössä on osakkaita, jotka eivät maksa vastikkeitaan, saattaa niiden maksu jäädä muille osakkaille. Taseesta selviävät myös taloyhtiön pankkitilin saldo ja omaisuuden kirjanpidollinen arvo.
  • Vastikerahoituslaskelma löytyy toimintakertomuksesta. Laskelma kuvaa rahan liikennettä tilikauden aikana: kuinka paljon rahaa on tilikauden aikana tullut ja kuinka paljon sitä on käytetty. Jos tulos on negatiivinen, rahaa on käytetty enemmän kuin sitä on ollut käytettävissä. Jos tulos on positiivinen, yhtiölle on kertynyt vastikeylijäämää. Tällöin taloyhtiöllä on puskuria yllättävien tilanteiden varalle, eikä esimerkiksi ennakoimattomien korjaus- tai kunnostustöiden vuoksi tarvitse hankkia ulkopuolista rahoitusta. Vastikerahoituslaskelmasta selviää myös, mihin tilikauden aikana maksetut vastikerahat on käytetty. Sitä laskelma ei kuitenkaan kerro, onko rahat käytetty oikein tai voisiko kuluja olla vähemmän.
  • Talousarviovertailu on niin ikään osa toimintakertomusta. Siitä voi tarkistaa, miten budjetti on toteutunut. Jos poikkeamia löytyy, niiden syyt on hyvä käydä läpi. Esimerkiksi kiinteistön hoitokuluihin kuuluvat korjauskulut ovat tyypillisesti kuluja, jotka saattavat erota budjetoidusta, sillä kaikkiin vuoden aikana tuleviin korjauksiin ei välttämättä osata varautua ennakkoon.

Lue myös