Mietityttääkö taloyhtiön taloustilanne? Helpot vinkit tilinpäätöksen tulkitsemiseen

Kustannusten yleinen nousu on saanut monet pohtimaan asumisen kustannuksia ja kiinnostumaan myös taloyhtiön talouden tilasta. Taloyhtiön talouteen kannattaa paneutua ja osallistua yhtiökokoukseen, sillä taloyhtiön taloustilanteella ja esimerkiksi korjaussuunnitelmilla on suora vaikutus kunkin osakkaan maksamiin kuluihin.

Taloyhtiön tilinpäätöstiedot toimitetaan kullekin osakkaalle yhtiökokouskutsun yhteydessä. Kokosimme alle yleisimpiä kysymyksiä taloyhtiön taloudesta ja kerromme, mistä kohtaa tilinpäätöstietoja löydät niihin vastauksia. Kannattaa myös osallistua oman taloyhtiön yhtiökokoukseen, sillä kokouksessa pääset kysymään ja kuulemaan lisätietoja yhtiön tilanteesta ja näkymistä.

Mistä tiedän, miten taloyhtiöllä menee?

Lue yhtiön toimintakertomus, siinä kuvataan sanallisesti yhtiön perustiedot ja monia yhtiön tilikauden tapahtumia ja poikkeamia. Katso esimerkiksi toimintakertomuksesta kohta ”Tiedot talousarvion toteutumisesta”. Täältä löydät selvityksen mahdollisista olennaisista poikkeamista, yhtiökokouksen vahvistaman talousarvion sekä toteutuneiden tuottojen ja kulujen välillä.

Onko taloyhtiössä tapahtunut jotain normaalista poikkeavaa?

Katso toimintakertomuksen kohta ”Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen”. Jos taloyhtiössä on tapahtunut jotain, mikä on vaikuttanut olennaisesti asumiseen, taloyhtiön toimintaan ja/tai taloyhtiön talouteen, kuten tulipalo tai mittava vesivahinko, löydät tiedon siitä tästä kohdasta.

Mikä on taloyhtiön taloustilanne? Maksammeko riittävästi tai liikaa hoitovastikkeita?

Katso vastikerahoituslaskelmasta tilikauden hoitojäämän suuruus. Mikäli yhtiön hoitojäämä on positiivinen, taloyhtiön hoitotuotot ovat olleet tilikauden aikana suuremmat kuin hoitokulut.

Vastikerahoituslaskelmasta löytyy erillinen laskelma jokaisesta yhtiössä perittävästä vastikkeesta. Hoitovastikkeella katetaan hoitokulut, eli käytännössä esim. huolto- ja lämmityskulut.

Vastikerahoituslaskelma seuraa paitsi, miten tilikauden tuotot riittävät kattamaan kyseisen tilikauden kuluja, myös kumulatiivista jäämää edellisiltä vuosilta siirtyneenä. Kun esim. hoitovastikkeen jäämä on positiivinen, yhtiöllä on puskuria varautua yllättäviin kuluihin.

Laskelmaa laadittaessa vastikerahoituslaskelma täsmäytetään taseen rahoitusasemaan, mikä tarkoittaa yhtiön rahavarojen ja lyhytaikaisten velkojen erotusta. Taseen rahoitusasema on kaikkien vastikejäämien summa. Kun rahoitusasema on positiivinen, yhtiön taloustilanne on positiivisella tolalla. Kun rahoitusasema on negatiivinen, on yhtiöllä enemmän lyhytaikaisia vastuita kuin varoja niiden hoitamiseen, eli ollaan haasteiden äärellä.

Miten paljon taloyhtiöllä on ollut rahaa pankkitilillä?

Katso Taseesta ”Vastaavaa” ja ”Rahat ja pankkisaamiset”. Kannattaa huomioida, että pelkkä pankkitilin saldo ei kerro onko rahoja riittävästi, sillä yhtiöllä voi samanaikaisesti olla maksamattomia laskuja.

Ovatko osakkaat maksaneet vastikkeensa?

Katso Taseesta ”Vastaavaa” ja kohta ”Saamiset kiinteistön tuotoista”. Saamisiin on kirjattu kaikki taloyhtiön tuotot (vastikkeet ja käyttökorvaukset), jotka ovat tilinpäätöshetkellä olleet maksamatta. Hallitus ja tilin-/toiminnantarkastaja saavat lisäksi tarkempaa tietoa osaketiloista, joilla on yhtiölle maksamattomia maksuja.

Onko taloyhtiöllä lainaa?

Katso liitetiedoista kohta ”Osuudet yhtiön lainoista”. Tässä luetellaan kaikki taloyhtiön lainat tilinpäätöshetkellä. Liitetiedoista ilmenee myös tilinpäätöshetken yksikkökohtainen (esim. €/m2 tai €/osake) lainaosuus. Huoneistoosi kohdistuvat velalliset yksiköt näet vastikelaskustasi kohdasta ”Kerroin”.

Onko pääomavastikkeet ja lainaosuudet tuloutettu vai rahastoitu?

Katso liitetiedoista ”Pääomavastikkeista rahastoitu osuus”. Tieto rahastoinnista on osakkaalle merkityksellinen, koska rahastoinnilla saattaa olla vaikutusta osakkaan omaan verotukseen.

Osakkaat, jotka ovat vuokranneet omistamansa huoneiston/tilan, voivat hyödyntää tuloutetut pääoma-/rahoitusvastikkeet tai lainaosuussuoritukset omassa verotuksessaan suhteessa saamiinsa vuokratuottoihin. Mikäli rahoitustuotot on rahastoitu yhtiön tilinpäätöksessä, rahastoitujen erien hyödyntäminen tapahtuu osakkaan verotuksessa osaketilan myyntitilanteessa, hankintamenoarvon kautta.

Rettan auktorisoidut talouspalvelut kattavat kaikki taloyhtiösi tarvitsemat taloushallinnan asiat kirjanpidosta lainanhallintaan. Rettan talousasiantuntijat myös neuvovat ja opastavat taloyhtiösi talousasioiden hoidossa.

Lue myös