Naapurisopu koetuksella taloyhtiössä – miten ratkaista ongelmatilanteet?

Naapurirauha voi joutua koetukselle usein aivan normaaliin arkeen liittyvistä asioista. Minkälaiset asiat voivat saada naapuruston välit kiristymään ja minkälaisin keinoin erimielisyyksiä voidaan ratkoa tai parhaimmassa tapauksessa jopa ehkäistä?

Esimerkiksi melu, pysäköinti, parveketupakointi ja yhteisten tilojen käyttö voivat pistää naapurisovun koetukselle. Naapurien välejä kiristää erityisesti elämisestä aiheutuvat äänet tai häiritsevä melu: lapsien leikit, portaissa tömistely, koiran haukunta ja erilaiset musiikkiharrastukset saattavat aiheuttaa ärsytystä. Yhteisten tilojen käyttökään ei aina suju ihan ongelmitta – pesutupaa käytetään ilman korvausta tai saunaan mennään toisen vuorolla. Niin ikään autojen pysäköinnistä, remonteista, ruoanvalmistuksesta aiheutuvista hajuhaitoista ja parveketupakoinnista saattaa syntyä erimielisyyksiä.

Mitä tehdä, jos naapurin toiminta ärsyttää?

Syyt kärhämiin vaihtelevat, mutta usein ne johtuvat siitä, että naapuri käyttäytyy toisin kuin itse on tottunut toimimaan. Tilanne saattaa purkautua jo pelkästään sillä, että asettuu hetkeksi toisen asemaan. Jos ärsytyskynnys on kuitenkin ylitetty tai sen aiheuttava toiminta on toistuvaa, kannattaa asia ottaa ensin itse naapurinsa kanssa puheeksi. Nimettömät tai muuten asiattomat – pahimmillaan jopa uhkailevat – viestit eivät ole suositeltava tapa toimia, eivätkä ne johda tilanteen ratkaisuun vaan todennäköisesti pahentavat ongelmaa.

Isännöitsijänkin puoleen voi kääntyä, mikäli tilanne niin vaatii. Isännöitsijän on ennen kaikkea oltava puolueeton ja selvitettävä asiaa yksittäistä ilmoitusta laajemmin. Jos asukas ilmoittaa naapurinsa häiritsevästä käyttäytymisestä, on asian selvittämiseksi hankittava useamman osapuolen näkemys asiasta. Jos taloyhtiössä viriää epäilys esimerkiksi huumausainerikoksesta tai muusta laittomuudesta, tulee ensisijaisesti olla yhteydessä poliisin.

Pelisäännöt pelastavat monelta

Yhteiset säännöt ovat tärkeässä asemassa, jotta saadaan pidettyä naapurisopu yllä. Kun pelisäännöt on sovittu ja ne ovat kaikkien tiedossa, vältytään turhilta epäselvyyksiltä. Useimmiten tärkeimmät asumisen pelisäännöt on listattu taloyhtiön järjestyssäännöissä, joiden pitää olla kaikkien asukkaiden nähtävillä ja saatavilla. Myös vastuut esimerkiksi hallituksen, isännöitsijän ja huoltoyhtiön välillä kannattaa viestiä selkeästi. Jos asukkaat eivät tiedä, kuka on vastuussa vaikkapa pensasaitojen siistinä pitämisestä, saattaa tietämättömyydestä johtuvien laiminlyöntien takia aiheutua turhaa kärhämää asukkaiden välille. Kun yhteiset säännöt on luotu, isännöitsijä tai hallituksen jäsenet voivat kertoa niistä myös uusille asukkaille. Muutoinkin tiedottaminen ja avoimuus ovat avaintekijöitä naapurisovun ylläpitämisessä.

Taloyhtiön ilmapiiriä on mahdollista selvittää ennakoidusti myös vaikkapa erilaisten asukaskyselyiden avulla. Mitä paremmin asukkaat tuntevat toisensa, sitä helpompi on asettua naapurinkin saappaisiin. Siksi yhteiset tilaisuudet, tapahtumat ja talkoot voivat olla toimiva tapa lujittaa yhteishenkeä. Joissakin taloyhtiöissä esimerkiksi kaikille yhteinen Facebook-ryhmä voi olla kätevä tapa viestiä taloyhtiössä ajankohtaisista asioista.

Sinua voisi kiinnostaa myös