Taloyhtiön järjestyssäännöt – tiesitkö näitä faktoja?

Taloyhtiön järjestyssäännöt on luotu helpottamaan asukkaiden yhteiseloa ja lisäämään asumismukavuutta.

Jokaisella taloyhtiöllä olisi hyvä olla järjestyssäännöt kaikkien asukkaiden nähtävillä. Ne voidaan jakaa koteihin postiluukusta tai laittaa esiin rappukäytävän ilmoitustaululle. Mikäli sääntöjä ei vielä ole määritelty, niiden käyttöönotto kannattaa hyväksyttää yhtiökokouksessa ja käydä ne läpi kohta kohdalta yhteisesti. Järjestyssäännöt voivat olla asunto-osakeyhtiön itse määrittelemiä, mutta niiden luomiseen löytyy valmiita lomakepohjia.

Järjestyssääntöihin kannattaa kirjata ainakin yhteisten tilojen ja piha-alueen käyttöohjeet, ulko-ovien aukioloajat, tietoa kotieläinten pitämisestä, sekä kellonajat, jolloin talossa tulee olla hiljaisuus. Järjestyssäännöt eivät saa olla ristiriidassa Suomen lain kanssa, eikä niihin saa kirjata normaalia elämää liiaksi rajoittavia kohtia.

Kuka päättää, saako parvekkeella tupakoida?

Taloyhtiön järjestyssääntöihin on hyvä tutustua huolellisesti, jotta vältytään väärinymmärryksiltä asukkaiden kesken. Viime vuosina esillä ovat olleet muun muassa grillaaminen, tupakointi parvekkeella ja lemmikkien aiheuttamat äänet asunnossa.

Parvekegrillaaminen on lain mukaan sallittua, kuten myös tupakointi parvekkeella. Vuoden 2017 alusta voimaantulleen tupakkalain säännöksen myötä taloyhtiöt voivat kuitenkin hakea kunnalta tupakointikiellon määräämistä myös huoneistoparvekkeille, edellyttäen, että kaikkia osakkaita ja asukkaita kuullaan ennen päätöksen tekemistä.

Säännöissä määriteltyä hiljaisuutta on kunnioitettava ja noudatettava parhaalla mahdollisella tavalla. Asukkaiden on kuitenkin hyvä muistaa, että vuorotyötä tekevällä on oikeus käydä suihkussa pikkutunneilla ja normaalia meteliä aiheuttavia merkkipäiväjuhlia voi järjestää muutaman kerran vuodessa. Joustavuus ja ymmärrys muita asukkaita kohtaan takaavat hyvän taloyhtiöhengen.

Lemmikkieläinten jatkuva metelöinti, kuten koiran haukkuminen tai ulvominen, kiristää asukkaiden hermoja taatusti. On niin koiranomistajan kuin itse koirankin kannalta tärkeää puhua ilmiöstä avoimesti, sillä työssäkäyvällä omistajalla ei välttämättä ole edes tietoa koiran häiriökäytöksestä. Haukahdukset ovikellon soidessa tai leikin tiimellyksessä ovat kuitenkin osa normaalia elämää, eikä niistä ole oikeutta valittaa.

Mitä tapahtuu, jos järjestyssääntöjä rikotaan?

Jos taloyhtiössä rikotaan toistuvasti järjestyssääntöjä ja toimet häiritsevät huomattavasti naapureiden elämää, tulee asukkaiden ilmoittaa asiasta isännöitsijälle kirjallisesti. Ilmoituksessa tulee olla selvitettynä päivämäärä ja kellonaika, koska sääntöjä on rikottu ja miten tapahtumat ovat edenneet. Mikäli tarve vaatii, tulee valittajan olla valmis todistamaan häiriöstä oikeudessa.

Jos sääntörikkeet ovat toistuvia, eikä asukas ole reagoinut huomautuksiin, hallitus voi antaa asunto-osakeyhtiölain mukaisen virallisen varoituksen huoneiston hallintaanotosta. Mikäli taloyhtiön järjestyssääntöjä rikotaan siitä huolimatta jatkuvasti, voi hallitus kutsua ylimääräisen yhtiökokouksen koolle päättämään huoneiston hallintaanotosta enintään kolmeksi vuodeksi.

Sinua voisi kiinnostaa myös