Retta Plus-tjänster

Työpaikkailmoituksen kuvituskuva - Isännöitsijä Raisioon/Turkuun

Retta Plus-tjänsterna medför fastigheter besparingar och inkomster på till och med tusentals euro

Retta Plus-tjänsterna är ett koncept med tjänster och fördelar som du lätt kan börja använda om du vill. Dessa tjänster lämpar sig både för små bostadsaktiebolag och stora fastighetsbolag.

Tjänsterna underlättar förvaltningen av din fastighet, förbättrar säkerheten och genererar ditt husbolag besparingar. I bästa fall kan de också generera extra intäkter för ditt husbolag

Ditt husbolag kan spara tusentals euro och tjäna en konstant inkomst.

Se Retta Plus-tjänsterna

Förvaltningstjänst för 5G-basstationer

Tillsammans med Digita Ab har vi produktifierat en högklassig tjänst enligt principen nyckeln i hand, för att nyttja även de icke-inkomstbringande kvadraterna av en fastighet och för att husbolaget också får inkomster från dem.

Retta Isännöinti. Iloinen mies työpöydän äärellä

Fastighetsskattetjänst

Fastighetsskattetjänsten erbjuder möjlighet att i fråga om fastighetsbeskattningen hitta sparpotential och eventuellt ansöka om återbäring av fastighetsskatten hos skatteförvaltningen. Granskningen utförs av en specialsakkunnig inom fastighetsbeskattning.

Leikkipaikka taloyhtiössä. Retta Isännöinti. Pieni poika leikkii lasten leikkipaikalla ja hymyilee kameralle.

Säkerhetsinspektion och underhåll av lekplatser

Inspektions- och underhållstjänsten för lekplatser omfattar lagstadgade säkerhetskontroller samt underhålls-, reservdels- och planeringstjänster. Tjänsten är tillgänglig till nationellt konkurrenskraftiga priser.

Paloturvallisuus Retta Isännöinti. Äiti ja kouluikäinen poika katsovat sammutuspeiton käyttöä yhdessä.

Brandskyddstjänster

Enligt räddningslagen och andra bestämmelser är fastighetsägare skyldiga att sörja för brandsäkerheten och bedöma samt eliminera brandrisker. Med hjälp av den nya brandskyddstjänsten för fastigheter, som är ämnad för Rettas kunder, kan man säkerställa att de lagstadgade förpliktelserna och kraven gällande fastigheternas brandsäkerhet uppfylls.

Konsulttjänst för hissar och rulltrappor

Tjänsten ger dig objektiv information bl.a. om alternativ till förnyelse av hissen. Vi utför även konkurrensutsättning och övervakning av entreprenader.

nainen-tabletin-kanssa.

Energicertifikat

Det lagstadgade energicertifikatet baserar sig på en omfattande energikalkylering som beaktar egenskaperna hos byggnadens konstruktioner och system. Certifikatet ger byggnaden en energieffektivitetsklass. Energicertifikat används t.ex. vid ansökan om ARA-stöd.

Jämförelsetjänst för fastigheters uppvärmning

Tjänsten ger en objektiv och tydlig referensrapport över olika uppvärmningssätt, en projektplan och en genomgång av resultaten under ledning av en sakkunnig.

Radonmätningstjänst för affärslokal- och bostadsfastigheter

Radon är en luktfri, smaklös och färglös radioaktiv gas som förs in i inomhusluften från marken. Det är också den näst vanligaste orsaken till lungcancer i Finland efter rökning. Radonhalten i inomhusluften i Finland är bland de högsta i världen.

Strålningslagen förutsätter: Radonmätning ska utföras i hela Finland i arbetslokaler som helt eller delvis är under markytan samt i lokaler på första våningen, om arbetsplatsen är belägen i en kommun med mätningsskyldighet eller inom postnummerområdet. Också arbetsplatser på en grusås ska mätas i hela Finland.

Optimeringstjänst för elöverföringsavgifter

Kunden har med hjälp av tjänsten möjlighet att göra besparingar i elöverföringskostnaderna. Besparingar eftersträvas i fråga om varje komponent av elöverföringsfakturan. Tjänsten passar framför allt objekt där den årliga elförbrukningen överskrider 50 MWh.

Vi kan själva påverka elöverföringsavgiften i stor utsträckning. Den optimala elöverföringsprodukten för fastigheten beräknas med hjälp av elförbrukningsdatan för den. Besparingar eftersträvas även till övriga delar, såsom i fråga om grundavgiften och elskatten.

Optimeringstjänst för ventilation

Enligt 13 § i räddningslagen 379/2011 ska ventilationsanordningar underhållas.

Ägaren och innehavaren av en byggnad samt en verksamhetsidkare ska i fråga om allmänna utrymmen och sådana arrangemang som tjänar hela byggnaden samt innehavaren av en lägenhet i fråga om utrymmen i hans eller hennes besittning se till att ventilationskanaler och ventilationsanordningar har underhållits och rengjorts så att de inte medför risk för eldsvåda.

Tjänsten RomuNouto

Tjänsten säkerställer att irrelevant skrot som samlats på fastigheternas avfallshanteringsställen förs bort. Då fullgörs husbolagets lagstadgade och säkerhetsrelaterade avfallshanteringsskyldigheter på ett smidigt sätt. Det har konstaterats att tjänsten ökar invånarnas trivsel.

PTS 10/36-tjänst

Tjänsten omfattar en långsiktig plan av en opartisk expert, en genomgång av den tillsammans med en expert och ett förslag till kommande underhållsprojekt i enlighet med hus- eller fastighetsbolagets strategi och intressen. Tjänsten kan skräddarsys enligt fastighetens behov för att undvika onödiga kostnader. Den långsiktiga planen innehåller de mest signifikanta avvikelserna och reparationsbehoven samt ett preliminärt tidsschema och en kostnadsprognos.