Sakkunnigtjänster för ansvarsfull fastighetsaffärsverksamhet med god avkastning

Den viktigaste uppgiften för Retta Management är att se till att era fastighetstillgångar och de mål för avkastningen som ställts upp för Retta Management uppfylls. Vi sköter era tillgångar som våra egna och hjälper er att fatta beslut som kommer att leda till att era fastigheters värde utvecklas i en positiv riktning i framtiden.

Kaksi mieskolleegaa ja yksi nainen juttelevat iloisesti pöydän ääreellä seisoen kahvit käsissään Retta

Garanterat service av hög kvalitet: Retta Management har certifikatet ISO 9001 sedan 2015

ISO 9001-certifikatet är världens mest kända kvalitets- och ledningssystem, vars kärna är tydligt beskrivna processer och ständig utveckling av dem. Retta Managements verksamhet baserar sig på högklassiga tjänster och fortlöpande utveckling av dem, och våra tjänster har varit certifierade enligt ISO 9001 sedan 2015. Visionen om verksamhet med hög kvalitet för våra kunder framgår redan av vårt kundlöfte: ”Vi sköter dina tillgångar som våra egna.”

Se våra tjänster

Arviointipalvelut Retta Management. Nainen ja mies toimistossa käymässä läpi raportteja.

Värderingstjänster

Våra erfarna och kunniga värderare bedömer på ett tillförlitligt sätt värdet av olika kommersiella objekt som stöd för beslutsfattande.

Espoon kerrostalo asuinalue kaunis ruska

Förvaltning av en bostadsfastighet

Visionär fastighetsförvaltning garanterar en förutsägbar avkastning under hela din bostadsportföljs livscykel.

Isä ja poika iloitsevat ja nauravat muuttolaatikoiden keskellä Retta

Bostadsuthyrning

Rettas gedigna marknadskännedom, förutseende åtgärder och hyresmäklarnas kompetens garanterar höga nyttjandegrader för era bostadsfastigheter, högklassiga hyresgäster och önskad avkastning.

Rakennuttamispalvelut Retta Management

Byggherretjänster

Det sparar tid och besvär när du låter Retta sköta ditt byggprojekt. Våra byggherretjänster ger er tillgång till gedigen erfarenhet och omfattande expertis inom olika delområden av byggande.

Nainen katsoo ikkunasta ulos ja hymyilee kauniissa toimistossa retta.fi

Ekonomitjänster

Din fastighetsegendom mår bra och ger avkastning när dess ekonomi styrs med kännedom om fastighetsbranschens särdrag och lagstiftning. Du kommer att fatta bättre beslut när rapporteringen inte bara är ett fönster till det förflutna, utan också ger utsikter för framtiden.

Förvaltning av fastigheter med affärs- och kontorslokaler

Med Rettas stöd kan du säkra en förutsägbar avkastning och värdeutveckling på din investering i fastigheter för flera år framåt.

Toimitilavuokraus-kuva-Retta-Management-palvelut

Uthyrning av affärs- och kontorslokaler

Retta Managements resultgivande uthyrande av affärs- och kontorslokaler bidrar till att uppnå de mål som fastställts för fastigheten, höga nyttjandegrader för er bostadsfastighet, hyresgäster av hög kvalitet och önskad avkastning.

Hiilineutraalius kiinteistönomistajille

Ansvarsfullhetstjänster

Energi- och vattenkostnaderna utgör en betydande del av kostnaderna för fastighetens skötsel. Vårt mål är att minska dessa kostnader genom att främja en effektiv användning av energi.

Meidan-visiomme.-Nainen-ja-mies-iloisesti-yhdessa-kirjoittaa-sopimusta.-Retta.fi

Leda med data

Proaktiv datahantering är möjlig när data gör det möjligt att förutse förändringar i kassaflödet och förändringar i hyressituationen. Genom att kombinera data från olika källor ser man kausala förhållanden och de mest effektiva åtgärderna kan kopieras till andra objekt.