Nordens största men samtidigt mest lokala

Lapsi ja isä leikkimässä yhdessä iloisena uudessa asunnossa retta.fi

Vilka vi är?

Retta-koncernen är Nordens största expert på tjänster inom förmedling och förvaltning av bostäder, fastigheter och verksamhetslokaler. Vi erbjuder våra kunder heltäckande lösningar inom ovannämdna områden.

I koncernen Retta ingår Retta Isännöinti, Retta Management och Huoneistokeskus i Finland. Retta AB ansvarar för affärsfunktionerna i Sverige.

Våra kunder är bostads- och fastighetsaktiebolag, privata och offentliga ägare och användare av fastigheter, bostäder och verksamhetslokaler samt fondbolag, banker och andra aktörer inom fastighetssektorn inklusive slutanvändare av bostäder. Alla våra företag  utvecklar sina tjänster och produkter med fokus på bättre kundupplevelse. Hur kunden upplever vår service baserar sig på vår förmåga att utveckla kundorienterade tjänster, en aktiv servicekultur och en gedigen, yrkeskunnig verksamhet. Vi har som klart mål att vara en föregångare inom kundservice i vår bransch.

Retta-koncernen sysselsätter ungefär 1 600 experter och koncernen omsätter över 130 miljoner euro. Retta ägs av den nordiska kapitalinvesteringsfonden Altor Fund IV.

Vi tror på

Rettas vision är att skapa bättre boende och skötsel av fastighetsegendom för sina kunder.

Vår uppgift är att hjälpa våra kunder att hitta de bästa möjliga lösningarna i alla frågor som gäller försäljning, köp, uthyrning och skötsel av bostäder och fastigheter. Vi har som klart mål att vara en branschföregångare inom fastighetsförvaltning och -förmedling.

Hörnstenarna i Rettas strategi är tillväxt, kundupplevelse och konkurrenskraft.
Vi eftersträvar tillväxt genom att satsa på geografiskt intressanta områden, aktiv rekrytering samt intern utveckling och företagsförvärv.

Vi levererar branschens bästa kundupplevelse genom att utveckla en kundorienterad kultur, utbilda personalen och kontinuerligt se över våra verksamhetsmodeller.

Koncernens konkurrenskraft bygger på starka varumärken, en kunnig och motiverad personal-och möjligheten att satsa på framtidens verktyg och arbetsmetoder.

Rettas värderingar är vi lyckas tillsammansvi vågar förnya oss och vi agerar hållbart.

Förtagen

Retta management logo tummanvihreä

Retta Management

Retta Management är ett serviceföretag inom fastighetsförvaltning. Vi har riksomfattande verksamhet i Finland och en personalstyrka bestående av över 300 branschexperter. Till våra kunder hör bland annat privata och offentliga ägare och användare av bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter samt fondbolag, banker och andra branschaktörer.

Till våra tjänster hör underhållsförvaltning, hyrning av bostäder, ekonomiförvaltningstjänster, förmedling av verksamhetslokaler samt värderingstjänster. Retta Management betjänar även privatpersoner i frågor som gäller uthyrning av bostäder under varumärket Retta Asuntovuokraus.

Retta Isännöinti logo tummanvihreä

Retta Isännöinti

Retta Isännöinti är Finlands ledande disponentföretag. Vi har över 50 års erfarenhet av disponentbranschen och krävande reparations- och renoveringsprojekt. Vi är verksamma på 40 orter i Finland med en personalstyrka på totalt 600 branschexperter. Som kunder har vi över  6 000 bostadsaktiebolag av olika slag och dessa omfattar cirka 150 000 hem och över 400 000 finländare.  Vår storlek ger oss möjligheten att aktivt utveckla våra tjänster och processer medan själva arbetet alltid sker lokalt och nära kunden. Hos oss får bostadsaktiebolagen till sitt förfogande omfattande expertis och resurser.

Kundnöjdhet är en viktig utgångspunkt i Retta Isännöintis verksamhet. Vi mäter kontinuerligt kvaliteten på den service våra kunder får, och vi vidtar regelbundet åtgärder för att kunna erbjuda den bästa kundupplevelsen i branschen.

Huoneistokeskus pienempi logo

Huoneistokeskus

Huoneistokeskus Oy är en pionjär inom fastighetsförmedling som introducerade fastighetsförmedlingen i sin nuvarande form i Finland. Huoneistokeskus har alltsedan 1953 medverkat i många finländares viktigaste köpbeslut. Som en föregångare utvecklar vi hela tiden vår verksamhet med hänsyn till dagens och framtida behov. Vi är en kunnig expert inom fastighetsförmedling och merparten av våra förmedlare har avlagt AFF-examen. Hela vår verksamhets styrs av våra värderingar aktivitet, yrkesskicklighet och kundnöjdhet.

Retta logo

Retta i Sverige

Retta AB, grundat år 2007, har verksamhet i Sverige och Finland. Retta i Sverige erbjuder experttjänster i fastighetsförvaltning till fastighetsinvesterare, fastighetsägare och till fastigheters hyresgäster. Bolaget sysselsätter över 130 specialister och har verksamhet på ca 30 orter. Bolagets verksamhet präglas av expertis, personlig service och fokus på kundnöjdhet. Retta köpte Hestia (nuvarande Retta AB) i februari.

Kontaktuppgifter

Retta Group Oy
Valimotie 9-11, 00380 Helsinki
+358 (0)20 780 3780

Huoneistokeskus Oy
Valimotie 9-11, 00380 Helsinki
+358 (0)20 780 3750

Retta Management
Valimotie 9-11, 00380 Helsinki
+358 (0)20 780 3760

Retta Asuntovuokraus
+358 (0)20 780 3770

Retta Isännöinti
Valimotie 9-11, 00380 Helsinki
+358 (0)10 228 1100

Retta AB
Tegnérgatan 8, 111 40 Stockholm Sverige
+46 8-120 322 00