PTS 10/36-tjänst

Tjänsten omfattar en långsiktig plan av en opartisk expert, en genomgång av den tillsammans med en expert och ett förslag till kommande underhållsprojekt i enlighet med hus- eller fastighetsbolagets strategi och intressen. Tjänsten kan skräddarsys enligt fastighetens behov för att undvika onödiga kostnader. Den långsiktiga planen innehåller de mest signifikanta avvikelserna och reparationsbehoven samt ett preliminärt tidsschema och en kostnadsprognos.

PTS 10/36-tjänsten består av två faser. Den första fasen går ut på att starta tjänsten och den andra på uppdatering och uppföljning med 36 månaders intervall.

Som extra tjänst kan man ansluta detaljerade och behovsprövade konstruktionsspecifika konditionsanalyser.

Intresserad?

Om du redan är kund hos Retta disponenttjänster kan du kontakta din egen disponent för att få mer information om tjänsten och hur den kan aktiveras. Om du ännu inte är kund hos Retta Disponent, kan du fråga vår lokala tjänstesakkunnig (du hittar kontaktinformation nedan) eller lämna in en offertförfrågan.

Ta kontakt med vårt säljteam

Pekka Sviili Person placeholder image
Pekka Sviili
Försäljning | Huvudstadsregionen
Person placeholder image
Niko Laine
Försäljning | Östra Finland
Ari Räisänen Person placeholder image
Ari Räisänen
Försäljning | Norra Finland