Tabell för ansvarsfördelning: Visste du detta om ansvaret för underhåll?

Taloyhtiön rauhallinen pihakuva ja pieni lasten leikkipaikka sen keskellä. Retta Isännöinti.

Tabellen för ansvarsfördelning som överensstämmer med de nya rekommendationerna för underhåll har uppdaterats 2020. Vad har förändrats och vad bör varje delägare känna till om ansvaret för underhåll inom husbolaget? 

Tabellen för ansvarsfördelning visar hur ansvaret för renoveringar och underhåll av fastigheten och lägenheterna fördelas mellan husbolaget och delägaren. Då ansvarsfördelningen för kostnader har konkretiserats i en tydlig tabell är det lätt för delägaren att kontrollera vem som bär ansvaret för vilken underhållsåtgärd och kostnaderna för åtgärden.

Tabellen för ansvarsfördelning förtydligar ansvarsfördelningen för underhåll

I lagen om bostadsaktiebolag fastställs vem som bär ansvaret för underhållet av fastigheten och lägenheterna. Utgångspunkten är att husbolaget alltid bär ansvaret för byggnadens utsida och konstruktioner medan delägaren bär ansvar för insidan och ytorna. I tabellen för ansvarsfördelning kan ansvaret för underhåll kontrolleras i större detalj.

I tabellen kan man exempelvis se vilka delar av fönster som omfattas av husbolagets underhållsansvar och vilka delar som invånaren bär ansvar för. Visste du exempelvis att om ett fönster på utsidan av lägenheten går sönder är det husbolaget som bär ansvar för reparationen, men om ett fönster på insidan av lägenheten går sönder är det delägaren som bär ansvaret?

Det förekommer även missuppfattningar om ansvarsfördelningen då det gäller våtrum. Vid behov av reparationer av golvplattor eller fogar tar man ofta kontakt med husbolaget. Underhållet av golvplattornas yta är dock delägarens ansvar, medan ansvaret för vattentätningen under ytan tillfaller husbolaget.

Det är möjligt att avvika från riktlinjerna i tabellen för ansvarsfördelning. I detta fall ska husbolaget ändra bolagsordningen, vilket i regel kräver ett majoritetsbeslut och i vissa fall till och med ett enhälligt beslut. Det är dock ytterst ovanligt att enskilda undantag görs från tabellen för ansvarsfördelning. Det lönar sig dock att läsa bolagsordningen noga för att undvika överraskningar då det kommer till ansvarsfördelningen.

Vad bör delägaren känna till om de senaste uppdateringarna av ansvarsfördelningen?

Tabellen för ansvarsfördelning 2020 innehåller några uppdateringar som du som delägare bör vara medveten om. De senaste ändringarna gäller rengöring av vattenlås och byte av ventilationsfilter. Tidigare har invånaren själv skött rengöringen av vattenlåset. Enligt den senaste riktlinjen för ansvarsfördelning är det nu husbolagets ansvar att öppna och rengöra vattenlåset. Invånaren bär dock fortsättningsvis ansvaret för att rengöra golvbrunnen.

En annan precisering i tabellen för ansvarsfördelning gäller ventilationsfilter. Husbolaget bär nu ansvaret för att byta ventilationsfiltren. Invånaren bär dock ansvaret för att rengöra ventilerna för frånluft, så ändringen gäller endast lägenhetens ventiler för ersättningsluft.

Dessutom har praxis för ohyra i lägenheterna fastställts i den uppdaterade tabellen för ansvarsfördelning. Tidigare har invånaren haft ansvaret för exempelvis vägglöss, men nu bär husbolaget ansvaret för att utrota vägglöss och annan ohyra.

Tabellen för ansvarsfördelning 2020 utgår från lagen om bostadsaktiebolag och Finlands Fastighetsförbunds rekommendationer. Även om delägaren inte känner till alla riktlinjer för ansvarsfördelningen, bör i synnerhet husbolagets styrelse känna till ansvarsfördelningen.

Som sakkunnig fungerade Retta Isännöinti enhetschef Anssi Aittasalmi.