Högkvalitativ och förutseende fastighetsförvaltning av lokaler

Eettiset liiketapaperiaatteet retta.fi

En systematisk och visionär fastighetsförvaltning av lokalerna är en förutsättning för en framgångsrik fastighetsplaceringsverksamhet. Med Rettas stöd kommer du att säkra en förutsägbar avkastning och värdeutveckling på dina fastighetsinvesteringar under åren framöver.

När olika aspekter av fastighetsförvaltningen sköts med yrkesskicklighet ökar objektets dragningskraft, de befintliga hyresgästerna är mer nöjda och det är lätt att marknadsföra lokalen även för nya hyresgäster.

Vi sköter era fastigheter som våra egna. Vi fungerar som en intressebevakare för objektet på daglig basis och samordnar för er hela underhållet ur ett tekniskt, administrativt, ekonomiskt och kommersiellt perspektiv.

Tack vare aktiv kommunikation och tydlig rapportering är ni alltid informerade inom alla delområden. Systematisk fastighetsförvaltning stöder i hög grad utvecklingen av värdet på er fastighetsinvestering samt förutsägbarheten av avkastningen.

För en hög tnyttjandegrad och ett optimalt kostnads-intäktsförhållande. Vi håller underhållskostnaderna på optimal nivå. Våra uthyrningstjänster och våra omfattande nätverk garanterar en hög nyttjandegrad och maximal hyresavkastning.

Den riksomfattande närvaron på den lokala marknaden och det kunnande i fastighetsledning som baserar sig på omfattande erfarenhet garanterar att ni har sakkunnig och personlig service på olika håll i Finland

Työpaikkailmoituksen kuvituskuva - Projektityöntekijä hankintatiimiin

Tjänster för fastighetsförvaltning för affärs- och kontorslokaler

Työpaikkailmoituksen kuvituskuva - Isännöitsijä Helsinkiin

”På Retta planerar och dimensionerar vi vår serviceproduktion så att våra fastighetschefer har tid att verkligen ägna sig åt att sköta era fastighetsplaceringar.”

Immo Suutarinen, Direktör, fastighetsförvaltning i affärs- och kontorslokaler

Ta kontakt!

Liiketoimintajohtaja Minna Toiviainen rajattu kuva retta
Minna Toiviainen
Vice President, Property management services, Commercial Immo Suutarinen Retta
Immo Suutarinen
Direktör för ekonomiska tjänster
Jyrki Heiskanen
Regiondirektör fastighetsförvaltning av affärs- och kontorslokaler, övriga orter