Bygga – tillsammans med Retta för en ansvarsfull framtid

Rakentajat huomioliiveissä ja kypärissä käyvät läpi rakennussuunnitelmaa työmaalla retta

Enkelhet och bekvämlighet med helhetstjänster för byggherreverksamhet av Retta Management

Enkelhet och bekvämlighet med helhetstjänster för byggherreverksamhet av Retta Management

Det sparar tid och besvär när du låter Retta sköta ditt byggprojekt. Våra byggherretjänster ger er tillgång till gedigen erfarenhet och omfattande expertis inom olika områden av byggverksamhet. Det är alltid ni som tar besluten. Vi lyssnar, vägleder, styr och genomför på ett ansvarsfullt sätt enligt era önskemål.

Redan från början leder vi projektet mot målen i nära samarbete med er. Våra sakkunniga kommer att diskutera möjliga alternativ med er och i alla skeden av projektet ge er stöd med en övergripande vision och förutseende arbetssätt.

Vi ser till att ditt byggprojekt lyckas och går smidigt från behovsanalyser till projektgenomförande och uppdrag under garantitiden. Ni kommer att spara tid och besvär när vi för er sköter de olika delarna av byggherreverksamheten i tid och budget.

Om ni vill kan ni också välja olika tjänster eller delar av tjänster för byggherreverksamhet av Retta och kombinera dem efter behov. Då har vi tillsammans skräddarsytt den bäst lämpade helheten för ert byggprojekt.

Rakennuttaminen Retta management. Lasinen ja moderni toimistotalo.

Tjänster

Ta kontakt

Jussi Mäkelä Yksikönjohtaja Rakennuttamispalvelut
Jussi Mäkelä
Enhetschef, Byggherretjänster