Kundförmåner

Som kund hos Retta kan du dra nytta av många av våra förmåner

Som kund hos oss får du planmässighet i boendebolagets disponentservice och underhåll under boendebolagets hela livscykel. Vi förhandlar och ger dig de bästa tilläggstjänsterna på marknaden och känner igen ditt husbolags möjligheter till besparingar vid både stora och små anskaffningar. Vi är krävande till din fördel: vi förhandlar fram de bästa och mest lämpliga serviceavtalen för ditt husbolag och ser till att avtalsvillkoren iakttar dina intressen.

Nainen tietokoneen äärellä.

Retta Plus-tjänsterna medför fastigheter besparingar och inkomster på till och med tusentals euro

Utöver omfattande grundläggande tjänster erbjuder vi husbolag olika fördelaktiga tilläggstjänster, såsom energicertifikat eller exempelvis besiktning av bostadsbolagets skyddsrum. Retta Plus-tjänster är tjänster och förmåner som det är svårt eller till och med omöjligt att förhandla om och genomföra för enskilda fastighetsbolag. För Retta Plus-tjänsterna kan du skräddarsy ett servicepaket efter behov för ditt husbolag.

Retta Plus-tjänster:

 • Förvaltningstjänst för 5G-basstationer
 • ​​​​​​​​​​​Fastighetsskattetjänst
 • Säkerhetsinspektion och underhåll av lekplatser
 • Brandskyddstjänster
 • Konsulttjänst för hissar och rulltrappor
 • Energicertifikat
 • Jämförelsetjänst för fastigheters uppvärmning
 • Radonmätningstjänst för affärslokal- och bostadsfastigheter
 • Optimeringstjänst för elöverföringsavgifter
 • Optimeringstjänst för ventilation
 • Tjänsten RomuNouto
 • PTS 10/36-tjänst

Vårt servicelöfte är att ge våra kunder den bästa dagliga servicen en tjänst i sänder.

Nainen-ja-mies-hymyilevat-poydan-aarella-tietokoneen-edessä

Som kund hos Retta kan du dra nytta av färdiga samarbetsavtal

Vi har förhandlat fram högkvalitativa och konkurrenskraftiga samarbetsavtal med pålitliga aktörer. Typiska tjänster är bl.a. saneringar, bytesmattor, luftfilter, service på hissar och avlopp samt skadedjursbekämpning.