Ansvar

Ett av Rettas tre värden är ”Vi agerar ansvarsfullt”. Enligt den tar vi ansvar för morgondagen både på företags- som personlig nivå. Våra val styrs av ansvar för varandra, våra kunder, miljön, samhället och ekonomisk framgång. Vår verksamhet grundar sig på öppenhet och ärlighet.

Bekanta dig med vår ansvarsrapport!

Linda Marthon

Tillväxts- och hållbarhetsdirektör, Retta

”Efter att ha arbetat i den nordiska fastighetsbranschen i nästan 20 år ser jag ett märkbart ökat hållbarhetsfokus under de senaste åren. Medvetenheten om branschens energiförbrukning och växthusgasutsläpp ökar snabbt bland alla intressenter. Jag gläder mig också över att se hur företagens hållbarhetsagenda har utökats till att omfatta även samhällsansvar och adekvat bolagsstyrning, vilket jag anser vara nyckeln till att företag ska agera ansvarsfullt med långsiktigt fokus.

Vårt mål som företag är att ha nöjda anställda och kunder samt en lönsam tillväxt. Då ESG och hållbarhet är helt integrerade i vår verksamhetsmodell och i allt Retta gör är jag övertygad om att vi kan säkra ett bestående affärsvärde för våra kunder samt stolta och engagerade anställda.
Vi vill erbjuda våra kunder förstklassiga hållbarhetstjänster och med vår nordiska approach och geografiska täckning har vi möjlighet att positivt påverka våra kunder, hyresgäster, leverantörer och den byggda miljön.”