Gör en anmälan

Det går enkelt att göra olika anmälningar via den elektroniska OmaRetta.

Flyttanmälan

Flyttanmälningar till bostadsbolaget ska göras via OmaRetta.  Enligt lagen ska du göra en flyttanmälan alltid när du flyttar permanent från en bostad till en annan eller när din tillfälliga vistelse på en annan adress varar över tre månader. Du ska också göra en flyttanmälan till posten och magistraten.

Renoveringsanmälan

Renoveringsanmälningar ska göras via OmaRetta. Det krävs en renoveringsanmälan, dvs. aktieägarens lagstadgade anmälan om underhålls- och ändringsarbete, om alla sådana ändringar i en bostad som kan påverka byggnadens konstruktioner eller grannlägenheterna, husets isolering, vatten-, el- eller gasledningar eller motsvarande ledningar som är installerade i huset eller ventilationssystemet.

Felanmälan

Icke brådskande felanmälningar görs enklast via OmaRetta. Du kan till exempel meddela om ett kallt värmeelement eller något annat icke akut fel som behöver åtgärdas. Vid större skador, till exempel vattenskador, ska du omedelbart kontakta servicebolagets jour per telefon.

Meddela kontonummer

Om du har kommit överens med din disponentbyrå om en betalningstransaktion (t.ex. vederlag som ska återbetalas eller arvode för styrelsemöte) kan du enkelt meddela oss ditt kontonummer med ett elektroniskt formulär så att vi kan spara det. Meddela ditt kontonummer >