Fastighetsskattetjänst

Asiakaspalvelija puhuu asiakkaan kanssa puhelimessa ja samalla tarkastelee kohteen tietoja tabletista Retta

Vid granskningar har man funnit att upp till 30 procent av bostadsaktiebolagen utan att veta om det betalar för hög fastighetsskatt för sin fastighet. Bostadsaktiebolaget kan betala fastighetsskatten för betydligt fler kvadrater som finns eller till och med för byggnader som redan rivits. En särskild granskning av fastighetsskatten ger möjlighet att i fråga om fastighetsbeskattningen finna sparpotential samt att eventuellt ansöka om återbäring av fastighetsskatten hos skatteförvaltningen. Granskningen utförs av en specialsakkunnig inom fastighetsbeskattning tillsammans med disponenten.

Tjänsten i nötskal:

  • Disponenten och specialsakkunniga granskar bakgrunden och utreder den potentiella sparpotentialen. Om det konstateras att det finns sparpotential görs ett rättelseyrkande till skattemyndigheten.
  • Ett rättelseyrkande jämte beräkningar, försett med fastighetsägarens företrädares eller disponentens underskrift, tillställs skatteförvaltningen.
  • Skatteförvaltningens beslut kommer efter cirka 16-18 månader.
  • Av återbäringar på fastighetsskatten betalas 50 procent till fastighetsbolaget och därefter 100 procent av den årliga inbesparingen i fastighetsskatten.

Intresserad?

Om du redan är kund hos Realia Disponent kan du kontakta din egen disponent för att få mer information om tjänsten och hur den kan aktiveras. Om du ännu inte är kund hos Retta Disponent, kan du fråga vår lokala tjänstesakkunnig (du hittar kontaktinformation nedan) eller lämna in en offertförfrågan.

Ta kontakt med vårt säljteam

Pekka Sviili
Pekka Sviili
Försäljning | Huvudstadsregionen
Niko Laine
Försäljning | Östra Finland
Ari Räisänen
Ari Räisänen
Försäljning | Norra Finland