Konsulttjänst för hissar och rulltrappor

Enligt hissäkerhetslagen ska innehavaren av hissen eller rulltrappan se till att det för att hissen alltid ska vara säker utarbetas ett underhållsprogram för underhåll av hissen med bestämda intervaller. Innehavaren av hissen ansvarar också för att underhållsprogrammet följs. Innehavaren ska också se till att periodiska besiktningar av anordningarna utförs i enlighet med lag.

Vår upphandlingstjänst har produktifierat en uppsättning tjänster för en omfattande hiss- och rulltrappkonsulttjänst som lätt kan tas i användning från och med nu.

För säkerheten hos hissar som används ansvarar hissinnehavaren. Innehavaren av hissen, dvs. ägaren, är i praktiken byggnadens ägare och innehavare, vilka i bostadsaktiebolagen företräds av styrelsens ordförande och disponenten (Tukes).

I fråga om husbolag innebär detta i praktiken att ansvaret vilar på husbolagets styrelse, som ofta delegerar praktiska underhållsåtgärder till disponenten.

Obs, tjänsten är ännu inte riksomfattande utan begränsas tills vidare regionalt till området söder om Jyväskylä.

Intresserad?

Om du redan är kund hos Retta disponenttjänster kan du kontakta din egen disponent för att få mer information om tjänsten och hur den kan aktiveras. Om du ännu inte är kund hos Retta Disponent, kan du fråga vår lokala tjänstesakkunnig (du hittar kontaktinformation nedan) eller lämna in en offertförfrågan.

Ta kontakt med vårt säljteam

Pekka Sviili
Pekka Sviili
Försäljning | Huvudstadsregionen
Niko Laine
Försäljning | Östra Finland
Ari Räisänen
Ari Räisänen
Försäljning | Norra Finland