Radonmätningstjänst för affärslokal- och bostadsfastigheter

Radon är en luktfri, smaklös och färglös radioaktiv gas som förs in i inomhusluften från marken. Det är också den näst vanligaste orsaken till lungcancer i Finland efter rökning. Radonhalten i inomhusluften i Finland är bland de högsta i världen.

Strålningslagen förutsätter: Radonmätning ska utföras i hela Finland i arbetslokaler som helt eller delvis är under markytan samt i lokaler på första våningen, om arbetsplatsen är belägen i en kommun med mätningsskyldighet eller inom postnummerområdet. Också arbetsplatser på en grusås ska mätas i hela Finland.

Radonproblem kan nästan alltid avhjälpas

  • Radonexponeringsutredningen utförs med instrument som godkänts av STUK.
  • Mätningarna ska göras mellan 1.9 och 31.5. Mätningen tar 2 månader.
  • De vanligaste reparationsobjekten är småhus.

I problemsituationer ska situationen i objektfastigheten lösas med en sakkunnigs förslag till lösning för att rätta till situationen.

Retta Plus-garanti

Korrigeringsåtgärdernas tillförlitlighet säkerställs genom verifieringsmätning och eventuella garantireparationer ingår i tjänsten

Intresserad?

Om du redan är kund hos Retta disponenttjänster kan du kontakta din egen disponent för att få mer information om tjänsten och hur den kan aktiveras. Om du ännu inte är kund hos Retta Disponent, kan du fråga vår lokala tjänstesakkunnig (du hittar kontaktinformation nedan) eller lämna in en offertförfrågan.

Ta kontakt med vårt säljteam

Pekka Sviili
Pekka Sviili
Försäljning | Huvudstadsregionen
Niko Laine
Försäljning | Östra Finland
Ari Räisänen
Ari Räisänen
Försäljning | Norra Finland