Optimeringstjänst för ventilation

Enligt 13 § i räddningslagen 379/2011 ska ventilationsanordningar underhållas.

Ägaren och innehavaren av en byggnad samt en verksamhetsidkare ska i fråga om allmänna utrymmen och sådana arrangemang som tjänar hela byggnaden samt innehavaren av en lägenhet i fråga om utrymmen i hans eller hennes besittning se till att ventilationskanaler och ventilationsanordningar har underhållits och rengjorts så att de inte medför risk för eldsvåda.

I Finland finns följande talesätt bland experter inom ventilationsbranschen: ”Det finns ren utomhusluft i Finland, men det går ofta inte längre att säga samma sak om inomhusluften i byggnader”.

Ventilationen har avgörande inverkan på fastighetens skick och på hälsan och trivseln för dem som bor och uträttar ärenden där. Det väsentliga i helheten är att ersättningsluften kommer in i byggnaden längs sunda kanaler, i ren och filtrerad form och så kontrollerat som möjligt.

Samtidigt som man förbättrar ventilationen kan man ofta göra en avsevärd optimering av fastighetens energiförbrukning och samtidigt minska koldioxidavtrycket. För att hjälpa våra kunder att uppfylla de lagstadgade skyldigheterna och samtidigt säkerställa kvaliteten på inomhusluften i fastigheten samt optimera energiförbrukningen och fastighetens koldioxidavtryck till bästa möjliga nivå har vi tagit fram en ny Retta Plus-tjänst.

Intresserad?

Om du redan är kund hos Retta disponenttjänster kan du kontakta din egen disponent för att få mer information om tjänsten och hur den kan aktiveras. Om du ännu inte är kund hos Retta Disponent, kan du fråga vår lokala tjänstesakkunnig (du hittar kontaktinformation nedan) eller lämna in en offertförfrågan.

Ta kontakt med vårt säljteam

Pekka Sviili Person placeholder image
Pekka Sviili
Försäljning | Huvudstadsregionen
Person placeholder image
Niko Laine
Försäljning | Östra Finland
Ari Räisänen Person placeholder image
Ari Räisänen
Försäljning | Norra Finland