Retta bolagens faktureringsanvisning

Retta bolagens faktureringsanvisning

Vi tar emot fakturor som nätfakturor. Vi tar inte emot pappersfakturor på Rettas kontor eller via e-post

Rettas* betalningsvillkor är 30 dagar netto.

Fakturamottagaren ska vara rätt företag i Retta. Alla fakturor ska tydligt visa namnet på eller e-postadressen till den person som gjort beställningen eller den person som ingått avtalet. Dessutom ska det på fakturan framgå avtalsnumret, referensen till betalningsplanen eller kostnadsstället, om man har kommit överens om dessa faktureringshänvisningar.

Retta Group Oy, FO-nummer 1969377-5

Nätfaktureringsadress 003719693775

EDI-kod 003719693775

Operatör Basware Oyj

Förmedlarkod BAWCFI22

Man kan även skicka nätfakturor gratis via vår nätfakturaportal:

https://portal.basware.com/open/RettaGroupOy

Retta Services Oy, FO-nummer 0871684-7 (endast f.d. Retta Isännöinti Oy och Retta Management Oy bolagens egna fakturor, inte hus- eller fastighetsaktiebolagens) 

Nätfaktureringsadress 00370871684708716

EDI-kod 00370871684708716

Operatör Basware Oyj

Förmedlarkod BAWCFI22

Man kan även skicka nätfakturor gratis via vår nätfakturaportal: 

https://portal.basware.com/open/RettaIsannointiOy

Huoneistokeskus Oy, FO-nummer 1831315-2

Nätfaktureringsadress 003718313152

EDI-kod 003718313152

Operatör Basware Oyj

Förmedlarkod BAWCFI22

Man kan även skicka nätfakturor gratis via vår nätfakturaportal:

https://portal.basware.com/open/HuoneistokeskusOy