Intyg och kalkyler

Värikkäitä taloja vierekkäin Helsingissä. Retta.fi

Du kan beställa önskade dokument gällande bostadsbolaget via den elektroniska OmaRetta. Du kan välja om du vill hämta dokumenten själv eller om de ska skickas till dig per e-post eller post. Dokumenten är avgiftsbelagda, och beställnings- och leveransvillkoren för dem finns i servicekanalen.

Disponentintyg

Av disponentintyget framgår de viktigaste uppgifterna om bostadsbolagets historia, ekonomi, fastigheter och dess skick samt om genomförda och planerade renoveringar i bolaget. Du kan beställa ett disponentintyg via den elektroniska OmaRetta.

Följande parter har rätt att beställa disponentintyg:

  • Lägenhetens aktieägare eller en person eller ett samfund med fullmakt
  • Den som innehar aktierna till följd av pantsättning
  • En fastighetsmäklare som har ett försäljnings- eller bedömningsuppdrag gällande förmedling av aktierna. Fastighetsmäklare kan beställa disponentintyg här.

Utdrag ur boenderegistret

Utdrag ur boenderegistret levereras till beställaren från antingen fastighetsservicebolaget eller disponentbyrån, beroende på vad som kommits överens i den aktuella fastigheten. Utdrag ur boenderegistret kan beställas via OmaRetta.