Energi- och miljötjänster för ägare och användare av fastigheter

Vastuullisuuspalvelut, Retta

Retta är er kunnige partner när det gäller ansvarsfullhet i fastigheten – på ett tillförlitligt och enkelt sätt. Vi fokuserar på att minska era fastigheters energi- och vattenkostnader och minska koldioxidavtrycket.

När ni i er fastighetsstrategi vill uppnå ambitiösa koldioxidneutralitetsmål har vi upplevt en partner som söker rätta och effektiva åtgärder. Vi hjälper dig att uppfylla kraven i lagstiftningen, hos intressenterna och fastighetsanvändarna gällande miljöansvar och energieffektivitet.

Rätt åtgärder för koldioxidneutralitet och fastigheter med miljöansvar

Energi- och vattenkostnaderna utgör upp till 40 procent av kostnaderna för fastighetens skötsel – där finns alltså stor potential att spara!

Rettas yrkeskunniga energimanager underlättar din vardag och underlättar ansvarsfullhetsgärningarna. Genom att ansluta energitjänster och miljötjänster till Rettas totala fastighetsförvaltningstjänst kontrollerar du enkelt alla detaljer i dina fastigheter. Genom oss får ni också olika energibesiktningar och energicertifikat. Vi tillhandahåller omfattande energitjänster och miljötjänster till fastighetsägare och användare.

Läs mer om tjänster inom fastighetsförvaltning för bostäder och affärs- och kontorslokaler.

Kaunis maisemakuva katajannokka Helsinki Retta.fi

Steg för steg mot koldioxidneutralitet

Med hjälp av en egen namngiven energimanager har resan mot en koldioxidneutral fastighet klart definierats och specificerats för varje fastighets behov.

Energi- och miljötjänster

Ta kontakt

Ari Taiponen, Vastuullisuuspalvelut Person placeholder image
Ari Taiponen
Direktör, Ansvarsfullhetstjänster