Jämförelsetjänst för fastigheters uppvärmning

En tjänst som jämför fastighetens uppvärmningssätt ger fastighetsägarna eller bostadsbolagets styrelse en objektiv och tydlig  redogörelse för projektplanen samt tolkningen av slutresultaten och genomgången av resultaten under ledning av en sakkunnig. Tjänsten erbjuder opartisk rådgivning i fråga om energieffektivitet och valet av uppvärmningssätt.

Rapportens innehåll

  • Aktuell uppvärmningsform, användning – kostnader och utsläpp
  • Investeringspris, driftkostnader och utsläpp för övriga uppvärmningssätt som evenetuellt kan utföras i byggnaden
  • Erikseen potentiaalisiin investointeihin liittyen niiden sisäiset korkokannat, nettonykyarvo sekä takaisinmaksuaika; myös suora vastikevaikutus lasketaan
  • Särskilt när det gäller potentiella investeringar beräknas internräntan, nettonuvärdet och återbetalningstiden, inklusive den direkta effekten på vederlaget
  • Effekterna på vederlaget av olika alternativ per typbostad
  • Preliminär borrplan; vi genererar en bedömning av huruvida det finns utrymme för att borra jordvärmebrunnar på tomten eller om det finns möjliga hinder för att borra
  • Känslighetsbedömning av livscykelkostnader

Intresserad?

Om du redan är kund hos Retta disponenttjänster kan du kontakta din egen disponent för att få mer information om tjänsten och hur den kan aktiveras. Om du ännu inte är kund hos Retta Disponent, kan du fråga vår lokala tjänstesakkunnig (du hittar kontaktinformation nedan) eller lämna in en offertförfrågan.

Ta kontakt med vårt säljteam

Pekka Sviili Person placeholder image
Pekka Sviili
Försäljning | Huvudstadsregionen
Person placeholder image
Niko Laine
Försäljning | Östra Finland
Ari Räisänen Person placeholder image
Ari Räisänen
Försäljning | Norra Finland