Pålitlig och smidig disponentservice

Vi tar hand om ditt bostadsbolag. Vi erbjuder disponentservice i alla skeden under fastighetens livscykel. Som kund hos Retta Isännöinti har du tillgång till mera sakkunskap, erfarenhet och resurser för ditt bostadsbolag. Vi har över 50 års erfarenhet av disponentbranschen och krävande reparations- och renoveringsprojekt.

Varför välja Retta?

Genom krävande renoveringsprojekt med yrkesskicklighet

Retta Isännöinti har en lång, mer än 50 års erfarenhet av disponentservice och olika renoverings- och reparationsprojekt.

Vi håller ordning på kostnaderna

Som kund hos oss får du större köpkraft som stöder köp av tjänster för ditt bostadsbolag. Vi har konkurrensutsatt pålitliga och kostnadseffektiva tjänsteproducenter för bland annat reparationsprojekt, avfallshantering och städtjänster.

Disponentservice dygnet runt

Retta Isännöintis elektroniska tjänst OmaRetta är tillgänglig för våra kunder när som helst och var som helst. Där finns till exempel mötesprotokoll och ekonomiska rapporter. Tjänsten underlättar den löpande kommunikationen mellan disponenten och styrelsen, och vardagliga boendeärenden kan skötas när som helst på dygnet.

Tjänster för bostadsbolagets styrelse

Bostadsbolagets styrelse

Till förvaltning av bostadsbolaget hör till exempel styrelsemöten och bolagsstämmor, avtalshantering, försäkringar, ekonomiplanering samt olika juridiska frågor.

Boendetjänster

Boendetjänster omfattar information till de boende, till exempel hantering av parkeringsplatser, nycklar och bastutider samt fel- och flyttanmälningar.

Skötsel av fastigheten

Skötsel av fastigheten innebär upprättande av en långsiktig underhållsplan för fastigheten, daglig reparations- och underhållsverksamhet, och exempelvis övervakning av olika projekt.

Bostadsbolagets ekonomi

Skötsel av bostadsbolagets ekonomi innebär skötsel av bolagets bokföring och bokslut samt ekonomisk uppföljning och rapportering. Dessutom tar vi hand om vederlags-, hyres-, och leverantörsreskontra samt exempelvis lånehantering.

OmaRetta-tjänsten för bostadsbolag

OmaRetta-tjänsten är en elektronisk servicekanal för hyresgäster för hantering av boendeärenden. OmaRetta kan användas i alla terminalenheter— även i mobilen.

Vid den första inloggningen i OmaRetta ska du identifiera dig med antingen mobilcertifikat eller nätbankskoder. Därefter kan du logga in med det användarnamn och lösenord som du skapade vid den första inloggningen.

Kundförmåner

Som kund hos oss får du planmässighet i boendebolagets disponentservice och underhåll under boendebolagets hela livscykel. Vi förhandlar och ger dig de bästa tilläggstjänsterna på marknaden och känner igen ditt husbolags möjligheter till besparingar vid både stora och små anskaffningar. Vi är krävande till din fördel: vi förhandlar fram de bästa och mest lämpliga serviceavtalen för ditt husbolag och ser till att avtalsvillkoren iakttar dina intressen.

Kundreferenser

Kauniita-asuintoja-vesistonäärellä Porissa-Retta-Asuntovuokraus.

”Med tanke på disponentservice är det allra viktigaste kriteriet förtroende för den person som disponentens lön betalas till. Vi måste kunna lita på att hen gör det jobb som ska göras.”

Styrelseordförande, Topi Ruotsalainen

Kaunis aallonmuotoinen vuokratalo.

”Fördelar med Retta Isännöinti är kompetens, erfarenhet och nätverk”

Aktuellt om disponentservice, Timo Tilkke