Disponentservicens ABC

Disponentservicens och bostadsaktiebolagsvärldens ABC

Det finns många termer i anknytning till bostadsaktiebolag och disponentservice som det är bra att aktieägarna och de boende känner till. Nedan finns de viktigaste termerna samlade. Kontrollera vad till exempel termerna konditionsbedömning, finansieringsvederlag eller anmälan om ändringsarbete betyder

A-G

H-J

K-N

P-R

T-U

V-Y