Alla tjänster avseende ekonomiförvaltning av fastighetstillgångar som du behöver bakom en dörr

Nainen ja mies hymyilevät toimistolla Retta

Vi tar hand om din egendom med gedigen erfarenhet och yrkesskicklighet inom fastighetsbranschen.

Din fastighetsegendom mår bra och ger avkastning när dess ekonomi styrs med kännedom om fastighetsbranschens särdrag och lagstiftning. Du fattar bättre beslut när rapporteringen inte bara är ett fönster mot det förflutna, utan ger utsikter till framtiden. Som din partner tar vi hand om dina tillgångar som våra egna.  Vi utser en person på controllernivå som din kontaktperson för varje uppdrag.

Nainen tietokoneen äärellä.

En omfattande och uppdaterad rapportering är den viktigaste utsikten till din egendoms status, vare sig du är i Finland eller utomlands. Skräddarsydda visuella rapporter lyfter fram den information du behöver. Tillförlitlig information gör det möjligt att göra en bättre och mer detaljerad analys. Den utsedda controllern sköter den dagliga ekonomiförvaltningen och fungerar också som stöd för din analys av information.

Digital rapportering ger dig tillgång till den information du behöver

Information i realtid med en enda blick

Du får tillgång till material i realtid och kan i lugn och ro fördjupa dig in i siffror som är viktiga för dig, t.ex. resultaträkningen, rent roll-hyresintäktskalkyler och inköpsfakturor. När du har lagt ut ekonomiförvaltning på oss, förutom fastighetsförvaltning, kan du med en enda blick se både den ekonomiska informationen och dina fastigheters tekniska data.

Vi förutspår framtiden

Tillsammans med dig söker vi orsakssamband i data, lär av det förflutna och förutsäger framtiden. Du kommer att få en mer förädlad ekonomisk förvaltning som inte bara fokuserar på kvalitet i vardagen utan också på utvecklingen av dina tillgångar.

Omfattande data i fastighetsbranschen

Rettas omfattande databas inom fastighetsbranschen ger dessutom jämförbar information om motsvarande portföljer somi din egen samt ort- och bostadsområdesspecifik information som hjälper dig att planera framtida upphandlingar.

Arviointipalvelut Retta Management. Nainen ja mies toimistossa käymässä läpi raportteja.

En erfaren controller är en ovärderlig hjälp i vardagen och beslutsfattandet

Oavsett om du lägger ut hela eller en del av ekonomiförvaltningstjänsterna för dina fastighetstillgångar, får du alltid en egen controller som känner din verksamhet och samordnar arbetet med ett team som har utsetts för dig.

Partner och rådgivare

Din kontaktperson är en erfaren sakkunnig på ekonomiförvaltning inom fastighetsbranschen med vision och kompetens att fungera som sparringpartner och rådgivare.

Kundservice på ditt eget språk

Om du arbetar från utlandet betjänar controller dig vid behov på ditt eget språk med kännedom om situationen och författningarna i Finland. Våra kundservicespråk är engelska, ryska och svenska.

Omfattande bakgrundsstöd

Bakom ditt team finns mer än 200 ekonomiexperter hos Retta som ser till att verksamheten inte stannar eller att kvaliteten försämras även i exceptionella situationer.

Nainen ja mies kävelevät neuvottelevat ja kävelevät hienossa toimitilassa retta

Lösningar för utläggning av fastigheters ekonomiförvaltningstjänster

Intresserad? Ta kontakt

Mikael Strann kuva nettisivut Johtaja Talouspalvelut
Mikael Strann
Direktör, ekonomitjänster
Kimmo Nyman, talouspalvelut
Kimmo Nyman
Enhetschef, ekonomi, lokaler
Jaana Roivainen
Enhetschef, ekonomi, bostäder