Optimeringstjänst för elöverföringsavgifter

Kunden har med hjälp av tjänsten möjlighet att göra besparingar i elöverföringskostnaderna.

Besparingar eftersträvas i fråga om varje komponent av elöverföringsfakturan. Tjänsten passar framför allt objekt där den årliga elförbrukningen överskrider 50 MWh.

Vi kan själva påverka elöverföringsavgiften i stor utsträckning. Den optimala elöverföringsprodukten för fastigheten beräknas med hjälp av elförbrukningsdatan för den. Besparingar eftersträvas även till övriga delar, såsom i fråga om grundavgiften och elskatten.

Den här tjänsten levereras till kunden enligt modellen ”nyckeln i hand”, där tjänsten inkluderar alla praktiska åtgärder från början till slut, inklusive rapportering.

Kunden ger oss en fullmakt, så att vi för kundens räkning kan göra alla nödvändiga ändringar hos överföringsbolaget/myndigheterna. Det kan finnas flera eldriftsställen i objektet, och varje driftsställe kontrolleras separat.

En tjänst som är riskfri för kunden:

Faktureringen av tjänsten baserar sig på de besparingar som kunden har gjort. Om inga besparingar görs tas det heller inte ut några avgifter för tjänsten.

Faktureringen på basis av de faktiska besparingarna sker med avtalade intervaller (standard 3 mån.). I anslutning till fakturan lämnas en sparrapport, som visar den summa som har sparats under den aktuella tidsperioden. Avtalsperioden är 24 månader, varefter uppdragsavtalet upphör och de faktiska besparingarna kommer kunden till godo till 100 procent. Mer information får du av din Retta-kontaktperson: disponenten, fastighetschefen eller kundchefen.

Intresserad?

Om du redan är kund hos Retta disponenttjänster kan du kontakta din egen disponent för att få mer information om tjänsten och hur den kan aktiveras. Om du ännu inte är kund hos Retta Disponent, kan du fråga vår lokala tjänstesakkunnig (du hittar kontaktinformation nedan) eller lämna in en offertförfrågan.

Ta kontakt med vårt säljteam

Pekka Sviili Person placeholder image
Pekka Sviili
Försäljning | Huvudstadsregionen
Person placeholder image
Niko Laine
Försäljning | Östra Finland
Ari Räisänen Person placeholder image
Ari Räisänen
Försäljning | Norra Finland