Ammattitaitoinen toimitilajohtaminen eri tarpeisiin

Työpaikkailmoituksen kuvituskuva - Isännöitsijä Kuopioon

Huolehdimme toimitiloja omistavien tai niitä hallinnoivien yritysten puolesta kiinteistöjen teknisestä ja hallinnollisesta isännöinnistä sekä omistajapalveluista, kuten esimerkiksi tilojen vuokrauksesta, omistajan taloushallinnon palveluista ja raportoinnista. Asiakkainamme on käyttäjäyrityksiä, kiinteistösijoittajia, pankkeja sekä yksittäisiä kiinteistöyhtiöitä.

Yhdessä Retta Isännöinti Oy:n kanssa palvelemme asiakkaitamme yli 40 paikkakunnalla.

Korkealaatuiset hankinnat kustannustehokkaasti ja eettisesti

Hankimme asiakkaillemme tuotteita ja palveluita vuosittain noin 550 miljoonalla eurolla. Keskitetyillä hankinnoilla ja puitesopimusten avulla saamme asiakkaillemme tuntuvia hinta- ja toimitusehtoetuja sekä korkeat laatukriteerit täyttävät toimitukset, jolloin kiinteistöpäällikkömme voivat käyttää enemmän aikaa kohteen ylläpitoon ja kehittämiseen.

Eettisyys, läpinäkyvyys ja tilaajavastuu ovat hankinnoissa keskeisiä toimintaamme ohjaavia periaatteita

Organisoitua ja asiakaslähtöistä kiinteistöjen johtamista

Toimeksiannon laajuus, tehtävien vastuunjako sekä käytettävät ohjelmistot vaihtelevat riippuen asiakkaan omasta organisoitumismallista ja resursseista. Toiminnan vuositavoitteet, mittarit ja johtamismallit laaditaan yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Kun asiakkaalla on useita kohteita, Rettan asiakkuuspäällikkö vastaa asiakkuudesta kokonaisuudessaan. Asiakkuuspäällikkö koordinoi resurssit, jalkauttaa asiakkuuden tavoitteet ja toimintamallit käytäntöön sekä raportoi asiakkaalle sovitulla tavalla. Operatiivisesta toiminnasta vastaa kohteelle nimetty kiinteistöpäällikkö.

Ydinprosessimme niihin liittyvine dokumentteineen on osa toiminnanohjausjärjestelmäämme, joten toimintamalli on yhtenäinen paikkakunnasta ja henkilöstä riippumatta.