Taloyhtiön vastuunjakotaulukko

Työporukka sopii työtehtäviään mukavassa työtilassa retta.fi

Taloyhtiössä tulee toisinaan vastaan tilanteita, joissa osakas joutuu miettimään, mitkä asiat taloyhtiössä ovat osakkaan ja mitkä taloyhtiön vastuulla. Kuka esimerkiksi vastaa asunnon vesihanoista tai suihkukaapista? Kuuluuko ulko-oven tiivistäminen taloyhtiön vai osakkaan vastuulle?

Vastuunjakotaulukko kertoo, miten kiinteistön ja huoneistojen korjaus- ja kunnossapitovastuut jakautuvat taloyhtiön ja osakkaan välillä. Kun kustannusvastuun jakautuminen on konkretisoitu selkeään taulukkoon, on osakkaan helppo tarkistaa, kenelle mikäkin huoltotoimi ja siitä aiheutuvat kustannukset kuuluvat. 

Lisätietoa sähköisestä vastuunjakotaulukosta löydät OmaRetta-palvelusta > 

Vastuunjakotaulukko selkeyttää kunnossapitovastuun jakautumisen

Asunto-osakeyhtiölaki määrittelee, kenelle kiinteistön ja huoneistojen kunnossapitovastuu kuuluu. Lähtökohtaisesti ulkopinnat ja rakenteet kuuluvat aina taloyhtiön vastuulle, sisäpuoli ja pinnat ovat osakkaan vastuulla. Vastuunjakotaulukosta voi kunnossapitovastuut tarkistaa yksityiskohtaisemmin. 

Taulukko kertoo esimerkiksi sen, mitkä ikkunan osat ovat yhtiön kunnossapitovastuun alla ja mitkä osat kuuluvat asukkaan vastuulle.