Osakerekisteröinti

Merkitsemme uuden osakkaan taloyhtiön osakeluetteloon, kun uusi osakas on esittänyt luotettavan selvityksen saannosta (Asunto-osakeyhtiölain 2 luku 13§, jossa on säädetty omistusoikeuden siirron merkitsemisestä osakeluetteloon). Osakkeenomistaja vastaa riittävien asiakirjojen toimittamisesta isännöitsijätoimistoon.

Huomioithan, että mikäli taloyhtiösi on siirtynyt sähköiseen osakerekisteriin, tulee tarvittavat asiakirjat toimittaa suoraan Maanmittauslaitokselle rekisteröintiä varten. Uudet taloyhtiöt perustetaan nykyisin vain digitaalisesti eikä osakekirjoja paineta (tämä koskee vuoden 2019 jälkeen perustettuja taloyhtiöitä). Saamme tiedon Maanmittauslaitokselta uusista rekisteröinneistä.  

Ohessa listattuna osakerekisteröintiä varten toimitettavat asiakirjat:

Asiakirjat tulee toimittaa meille kokonaisuudessaan ja tulee olla luettavissa selkeästi.

KAUPPA

 • Osakekirja siirtomerkinnällä varustettuna
 • Kopio kauppakirjasta
 • Todistus varainsiirtoverosta / varainsiirtoveroilmoitus (jos kaupassa kiinteistönvälittäjä)
 • Luovuttajan aviopuolison suostumus
 • Mahdolliset valtakirjat yhteisomistajilta

LAHJA

 • Osakekirja siirtomerkinnällä varustettuna
 • Lahjakirja
 • Luovuttajan aviopuolison suostumus
 • Mahdolliset valtakirjat yhteisomistajilta

OSITUS

 • Osakekirja siirtomerkinnällä varustettuna
 • Osituskirja (lainvoimainen)
 • Verohallinnon leimalla varustettu varainsiirtoveroilmoitus tai sähköinen varainsiirtoveroilmoitus verohallinnon vastaanottokuittauksella, jos osakkeen saamiseen on käytetty pesän ulkopuolisia varoja.

JAKAMATON KUOLINPESÄ

 • Osakekirja (jotta voidaan osoittaa sen olevan kuolinpesän hallussa)
 • Perunkirja
 • Sukuselvitykset (virkatodistukset siitä lähtien, kun vainaja on täyttänyt 15-vuotta), mikäli perunkirjaa ei ole vahvistettu Digi- ja Väestötietovirastossa
 • Osituskirja (lainvoimainen)

PERINNÖNJAKO

 • Osakekirja siirtomerkinnällä varustettuna
 • Osituskirja (lainvoimainen)
 • Perunkirja
  • Sukuselvitykset (virkatodistukset siitä lähtien, kun vainaja on täyttänyt 15-vuotta), mikäli perunkirjaa ei ole vahvistettu Digi- ja Väestötietovirastossa
 • Perinnönjakokirja
 • Verohallinnon leimalla varustettu varainsiirtoveroilmoitus tai sähköinen varainsiirtoveroilmoitus verohallinnon vastaanottokuittauksella, jos osakkeen saamiseen on käytetty pesän ulkopuolisia varoja

TESTAMENTTI

 • Osakekirja siirtomerkinnällä varustettuna
 • Perunkirja
 • Sukuselvitys (virkatodistukset siitä lähtien, kun vainaja on täyttänyt 15-vuotta), mikäli perunkirjaa ei ole vahvistettu Digi- ja Väestötietovirastossa
 • Testamentti kokonaisuudessaan (sisältäen tiedon testamentin lainvoimaisuudesta, testamentin tiedoksiantotodistukset ja moittimattomuustodistukset)
  Selvitys mahdollisen lakiosan suorittamisesta tai lakiosasta luopumisesta
 • Varainsiirtoveroilmoitus, mikäli osituksessa on käytetty pesän ulkopuolisia varoja (jos kyseessä on ositus tai perinnönjako)

Pyydämme teitä toimittamaan omistamianne osakkeita koskevat asiakirjat OmaRettan yhteydenottolomakkeen kautta https://www.omaretta.fi/contact-form

Asiapaperit voi myös toimittaa Rettan paikallistoimistoille toimiston aukioloaikoina. Löydät voimassa olevat aukioloaikamme nettisivuiltamme: Yhteystiedot – Retta Isännöinti