Vuokralaisen sanakirja: Muuttopäivä ja muut muuttamisen termit

Milloin vuokrasopimus tulee irtisanoa? Miten muuttopäivä määritellään? Keräsimme vuokralaiselle oppaan, jossa avataan muuttamisen termejä.

Uusi koti on ihana ja innostava asia, mutta itse muuttaminen voi olla jopa stressaavaa. Muuttamiseen liittyy myös termejä, jotka on hyvä tuntea. Listasimme ne alle!

Nainen-muuttamassa-uuteen-kotiin-hymyillen-ja-kantaen-muuttolaatikoita

Muuttopäivä

Vuokralaisen on aina tarkistettava erikseen, mitä muuttopäivästä on hänen vuokrasopimuksessaan sovittu. Usein vuokrasopimuksessa on sovittu, että vuokralaisen muuttopäivä on vuokrasopimuksen päättymispäivä, eli kuukauden viimeinen päivä, tällöin vuokralaisen on jätettävä huoneisto tyhjänä ja siivottuna ja luovutettava avaimet vuokranantajan hallintaan.

Mikäli muuttopäivästä ei ole tarkemmin erikseen sovittu, vuokra-asunnosta on muutettava pääsääntöisesti pois viimeistään sopimuksen päättymistä seuraavana arkipäivänä sekä luovutettava huoneisto ja avaimet vuokranantajan hallintaan. Lain mukaan vuokralaisella on velvollisuus maksaa vuokraa huoneiston hallinta-ajalta, mikäli hän pitää huoneistoa käytössään vuokrasopimuksen päättymisen jälkeen, käytännössä siis tarkoitetaan aikaa, jolloin vuokralainen käyttää huoneistoa asumiseen tai tavaroiden säilyttämiseen tai hänellä on vielä avaimet hallussaan.

Vuokrasopimuksen irtisanominen

Vuokrasopimuksen irtisanominen on asia, joka aiheuttaa usein hämmennystä vuokralaisten keskuudessa. Laki, jossa määritellään vuokrasopimuksen irtisanomisaika, kertoo, että vuokrasopimuksen irtisanomisaika on yksi täysi kalenterikuukausi. Tämä tarkoittaa siis käytännössä, että vaikka vuokrasopimuksen irtisanominen tehtäisiin tammikuun alussa, päättyy sopimus vasta helmikuun lopussa. Irtisanomisilmoitus kannattaa siksi tehdä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Irtisanomisilmoitus

Irtisanomisilmoitus on ilmoitus asunnon vuokrasopimuksen irtisanomisesta. Vuokrasopimuksen irtisanominen yksinään sähköpostilla tai soittamalla ei ole mahdollista, vaan irtisanomiseen tarvitaan erillinen lomake, jonka voi allekirjoittaa. Esimerkiksi Retta Asuntovuokrauksella irtisanomisilmoitus tulee tehdä kirjallisesti tällä irtisanomislomakkeella.

Muuttovapaa

Muuttovapaa tarkoittaa muuton yhteydessä töistä vapaaksi saatavaa päivää. Muuttovapaa ei ole Suomessa erikseen laissa säädetty, mutta muuttaja voi olla silti oikeutettu vapaaseen muuttopäivään.

Useilla aloilla työehtosopimus määrittelee, onko muuttopäivä palkallinen vapaa. Lisäksi joillakin työpaikoilla muuttovapaa voi olla yleinen käytäntö, vaikka sitä ei olisi erikseen TESiin kirjattu. Siksi kannattaa aina tarkistaa omalta työnantajalta, onko muuttopäivä mahdollista saada vapaaksi. Tyypillisesti muuttopäivän voi käyttää vapaana korkeintaan kerran vuodessa.

Vakuus

Sopimusvakuus on vuokranantajan pyytämä rahallinen vakuus kaikista vuokrasopimuksen mukaisista vuokralaisen velvoitteista, jonka vuokralainen maksaa ennen asunnon luovuttamista. Se vastaa tyypillisesti 1–3 kuukauden vuokraa. Vakuus maksetaan joko vuokranantajan määrittelemälle tilille tai sitä varten erikseen tehdylle omalle vuokravakuustilille.

Vakuuden palautus ja pidättäminen

Tyypillisesti vakuus palautetaan vuokralaiselle kuukauden kuluessa poismuutosta. Vuokranantaja voi pidättää vakuuden tai osan siitä, jos vuokraa tai vesimaksuja on maksamatta tai huoneistoa ei ole siivottu ohjeiden mukaisesti, avaimia ei ole palautettu tai asunto on kulunut enemmän kuin tavanomaisen kulumisen mukaisesti.

Mikäli vuokranantaja pidättää vakuuden kokonaan tai osittain, on siitä ilmoitettava vuokralaiselle kirjallisesti tai sähköpostitse. Vuokranantajan on tällöin toimitettava myös kirjallinen erittely syntyneistä kustannuksista.

Avainten luovutus

Vuokranantajan tulee huoneistoa vuokrattaessa luovuttaa vuokralaiselle riittävä määrä avaimia. Hyvänä määränä voidaan pitää vähintään kahta avainta per huoneisto tai yhtä avainta asukasta kohden lisättynä vara-avaimella. Lisäksi vuokralaisen oikeuksiin kuuluu saada kohtuullinen määrä lisäavaimia omalla kustannuksellaan.

Vuokrasuhteen päättyessä vuokralaisen on palautettava kaikki hallussaan olevat huoneiston avaimet, myös erilliset autopaikan, postilaatikon tai pesulan avaimet vuokranantajalle. Puuttuvista avaimista vuokranantajalla on oikeus laskuttaa vuokralaiselta huoneiston lukkojen uudelleen sarjoituskulut tai pidättää ne vakuudesta.

On hyvä huomata, että vuokralaisen vastuu asunnosta alkaa ja päättyy avainten luovutukseen. Jos vuokralainen esimerkiksi saa avaimet asuntoon ennen vuokrasopimuksen alkamista, on hän kuitenkin avainten luovutuksesta asti vastuussa asunnossa tapahtuvasta vahingosta.

Lisää muuttovinkkejä saat muuttajan muistilistasta, johon olemme koonneet vinkit osoitteen muuttamisesta sähkösopimuksen siirtoon.