Matkalla kohti tasa-arvoisempaa tulevaisuutta

Kiinteistöala on merkittävä osa Suomen taloutta ja se tarjoaa monenlaisia työmahdollisuuksia.  Ala on kuitenkin kohdannut saman haasteen kuin monet muutkin toimialat: sukupuolten välinen tasa-arvo ei vielä toteudu, erityisesti palkkatasa-arvossa on vielä tekemistä.

Suomessa kiinteistöalalla työskentelee sekä miehiä että naisia, ja jakauma vaihtelee riippuen tehtävistä. Perinteisesti rakennus- ja kiinteistönhuoltotehtävissä on aina ollut selvästi enemmän miehiä. Sen sijaan kiinteistöjohtamisessa, kiinteistönvälityksessä ja isännöinnin saralla naisten osuus on suurempi. Tilastokeskuksen mukaan naisia on tällä alalla 48 %. Myös Rettalla naisten osuus on merkittävä: noin 1300 työntekijästä 54 % on naisia.

Seuraamme henkilöstön sukupuolijakauman lisäksi myös sukupuolijakaumaa johdossa. Tavoitteenamme on, että johdossa naisten osuus vastaa henkilöstön sukupuolijakaumaa. Johtoryhmämme jäsenistä 50 % onkin naisia, mikä on erittäin myönteistä. Olemme myös onnistuneet tasa-arvon toteutumisessa verrattuna suomalaisiin pörssiyrityksiin, joissa ainoastaan noin joka neljäs johtoryhmän jäsen on nainen. Hallitusten sukupuolten välinen tasa-arvo on puhututtanut Suomessa pitkään. Suomalaisten pörssiyhtiöiden hallituksissa naisten osuus on keskimäärin kolmannes, eli sukupuolten välinen tasa-arvo ei vielä toteudu Suomessa tällä saralla. Myös Rettalla työtä tasa-arvon edistämiseksi hallituksessa on jatkettava, sillä Rettan hallituksen jäsenistä vain 20 % on naisia.

Monimuotoisuus ja tasa-arvo edistävät uudistumista ja auttavat kehittämään toimialaa

Toinen keskeinen näkökulma ja seuraamamme mittari sukupuolten väliseen tasa-arvoon on palkkatasa-arvo. Suomessa kiinteistöalalla (Tilastokeskus, 2022) naisten ja miesten välinen palkkaero on n. 19 % eli kiinteistöala painii samojen haasteiden kanssa kuin moni muukin ala: naisten palkat ovat merkittävästi pienemmät kuin miesten. Rettalla naisten palkka on n. 13 % pienempi kuin miesten palkka eli myös meillä palkkaeroja on.

Palkkaero johtuu suurimmilta osin siitä, että naisia on enemmän matalapalkkaisemmissa tehtävissä. Silloin kun otetaan huomioon eri tehtävät, niiden vaatimukset ja kokemus, naisten palkka on ainoastaan 2,8 % pienempi kuin miesten. Tavoitteenamme on täysi palkkatasa-arvo naisten ja miesten välillä, kun tehtävien vaatimukset huomioidaan, mihin liittyvät toimenpiteet on jo aloitettu. Kiinnitämme huomiota myös rakenteellisiin palkkaeroihin ja pyrimme pienentämään palkkaeroa tasaamalla sukupuolten välistä jakaumaa eri tehtävissä.

Tarkastelemme jatkuvasti palkkarakenteen kehittymistä oikeaan suuntaan. Olemme myös käynnistäneet muita sukupuolten väliseen tasa-arvoon tähtääviä toimenpiteitä, kuten laatineet monimuotoisuuslupauksen, viestineet aiheesta ja kouluttaneet esihenkilöitä. Lisäksi edistämme työn ja perhe-elämän yhteensovittamista muun muassa joustavan työn mallilla, jossa on mahdollista yhdistää etä- ja läsnätyötä joustavasti omaan perhetilanteeseensa sopien. Uskomme, että monimuotoisuus ja tasa-arvo lisäävät näkökulmia, edistävät uudistumista ja auttavat kehittämään koko toimialaa. Lisäksi monimuotoisuus ja tasa-arvo tekevät työyhteisöistämme houkuttelevampia ja parempia, joihin kenen tahansa on helppo tulla ja kokea yhteisö omakseen.

Teksti: Katariina Lindholm, Rettan henkilöstöjohtaja

Sinua voisi kiinnostaa myös